Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - M.P. rok 2008, nr 18, poz. 191
Monitor Polski - rok 2008, nr 18, poz. 191 z dnia 2008-02-29
Tytuł:Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Organ wydający:Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-29
Data wydania:2008-02-21
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Monitor Polski - rok 2008, nr 18, poz. 191 z dnia 2008-02-29

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 18 z 2008 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: