Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - M.P. rok 2005, nr 60, poz. 805
Monitor Polski - rok 2005, nr 60, poz. 805 z dnia 2005-10-14
Tytuł:Komunikat Nr 10/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR ( stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Organ wydający:Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-14
Data wydania:2005-10-11
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Monitor Polski - rok 2005, nr 60, poz. 805 z dnia 2005-10-14

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 60 z 2005 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: