Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

0
Podziel się:

Zwrot kosztów miałby dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu, a nie tylko tych skierowanych do pracy przez urząd.

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych
(sxc.hu/malamantra)

Poszerzenie grupy osób, za zatrudnienie których przysługuje dofinansowanie, oraz obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania szkoleń pracowników - to niektóre założenia projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niezbędny, by zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne - argumentuje MPiPS. Zmieniło się bowiem rozporządzenie Komisji Europejskiej uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, co wymaga dostosowania przepisów krajowych.

Podstawowe zmiany to m.in. poszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów, m.in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywania pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.

Obecnie pracodawca, który na okres 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne (dotyczy to osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, albo zatrudnionych u tego pracodawcy, jeżeli ich niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia), może uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem tych osób.

Zaproponowana w projekcie zmiana to brak wymogu, aby niepełnosprawni - zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy - musieli być przez ten urząd skierowani do pracy; zwrot kosztów miałby dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu.

Ponadto, obecnie warunkiem uzyskania przez pracodawcę pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest m.in. wykazanie w związku z zatrudnieniem nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia niepełnosprawnych. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej określa jedynie warunek w postaci wykazania wzrostu netto ogółem, i taki sam przepis znalazł się w projekcie.

Kolejna zmiana dotyczy zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Obecnie pracodawca może uzyskać zwrot wyłącznie kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy w zakresie komunikowania się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na stanowisku pracy. Nowe przepisy pozwolą na dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem personelu w zakresie wspierania pracowników niepełnosprawnych.

Nowe przepisy zakładają też pewne ograniczenia. Obecnie pracodawcy mogą się np. ubiegać o refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych do wysokości 80 proc. tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Nowe przepisy mają obniżyć pułap tej pomocy do 70 proc. kosztów.

Projekt został wpisany do wykazu prac rządu jako priorytetowy, ustawa miałaby wejść w życie 31 grudnia 2014 r. Obecnie dokument trafił do konsultacji i uzgodnień.

Czytaj więcej w Money.pl
Komornik nie zabierze już wózka inwalidzkiego - _ Chodzi o to, aby mniej było przypadków, w których mówi się, że komornik działa bez duszy, ale zgodnie z prawem _- mówił sprawozdawca komisji Artur Dunin.
Krótsza praca niepełnosprawnych. Senat za Nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Tyle będzie wynosił czas pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
Politycy zgodzą się na wyższe zasiłki? W okrągłym stole uczestniczą minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz, Irena Wóycicka z kancelarii prezydenta, Rzecznik Praw Dziecka.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)