Notowania

urlop
09.08.2013 10:37

Zmiany w urlopach wychowawczych zatwierdzone

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy, który przewiduje, że jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dreamstime)

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy, który przewiduje, że jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, a w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Uchwalona w lipcu przez Sejm nowelizacja, która teraz trafi do podpisu prezydenta, dostosowuje polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej i wprowadza przepisy, zgodnie z którymi jeden z 36 miesięcy urlopu będzie musiał obowiązkowo zostać wykorzystany przez drugiego rodzica - ojca, jeśli z większej części urlopu korzysta matka, lub matkę, jeśli na urlopie przebywa ojciec.

Obecnie pracownik zatrudniony co najmniej przez sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko pięciu lat. W tym czasie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Unijna dyrektywa (2010/18/UE) zwiększyła jednak minimalny wymiar urlopu rodzicielskiego, przysługujący indywidualnie każdemu z rodziców, z trzech do czterech miesięcy. Stanowi ona również, że prawo do co najmniej jednego miesiąca urlopu rodzicielskiego powinno zostać przyznane bez możliwości przenoszenia pomiędzy rodzicami.

Dlatego ustawa przewiduje podwyższenie do czterech miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców. Przyznaje także każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka wyłączne prawo do jednego z 36 miesięcy urlopu. Jeżeli jedno z rodziców zrezygnuje ze swojej części, oznaczać to będzie, że urlop wyniesie 35 miesięcy. Urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.

Według resortu pracy i polityki społecznej liczba osób korzystających z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego systematycznie spada; w 2009 r. było ich ponad 10 tys., w 2010 r.- ponad 7,5 tys., a w 2011 r. - ok. 3,9 tys.

Ustawa dostosowuje także do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy określające wpływ urlopu wychowawczego na prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego. Znosi przepis stanowiący podstawę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy.

Obecnie obowiązujące rozwiązanie, zgodnie z którym w takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, jest obniżany, narusza standardy wynikające z prawa unijnego.

Czytaj więcej w Money.pl
To dyskryminacja. Prawo musi się zmienić - _ Przecież matki nie mogą być dzielone ze względu na to, kiedy urodziły dzieci _ - uważa szef SLD.
Dla tych biznesmenów wakacje to luksus Co trzeci mikroprzedsiębiorca w ogóle nie wyjedzie w tym roku na wakacje, a z tych którym się to uda ponad połowa odpocznie zaledwie tydzień w ciągu całego roku.
Roczny, płatny urlop rodzicielski? Już jutro... Ustawa przewiduje, że rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.
Tagi: urlop, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz