Notowania

zmiany w vat
23.10.2012 23:27

Zmiany w rozliczaniu VAT na posiedzeniu rządu

Rada Ministrów omówi też zmiany związane z podniesieniem i zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zmianami dotyczącymi służb mundurowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(greg801/iStockphoto)

Przyjęte przez rząd dwa tygodnie temu założenia do projektu ustawy zakładają zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub usługę, jeżeli jego kontrahentem jest podatnik VAT.

Jednocześnie brak obowiązku zapłaty podatku po stronie przedsiębiorcy powiązany będzie z ograniczeniem prawa do odliczania podatku przez dłużnika. W rozumieniu tych przepisów mały podatnik to taki, którego roczne obroty nie przekraczają 1,2 mln euro.

Ministrowie zajmą się też projektem zmian w przepisach w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadziła rozwiązania polegające na stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat uchwalona została w maju; w życie wejdzie 1 stycznia 2013 r.

Wprowadzenie zmian w zakresie wieku emerytalnego - podkreślają autorzy zmian - wymaga odpowiedniego dostosowania regulacji prawnych, nawiązujących do wysokości wieku emerytalnego, a regulacje te powinny wejść w życie jednocześnie ze zmianami w powszechnym systemie emerytalnym. Znowelizowana w maju ustawa nie zawiera bowiem zmian we wszystkich ustawach, które powinny być wprowadzone w związku z podwyższeniem i zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Rząd dokonał w tej sprawie przeglądu ustawodawstwa.

Podstawowe zmiany zaproponowane w projekcie mają polegać na wyeliminowaniu z systemu prawnego tych rozwiązań, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z tego powodu, że osiągnął on wiek emerytalny. Jako zasadę przyjęto, iż przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy pracownika wraz z osiągnięciem przez niego określonego wieku (najczęściej wieku 60 i 65 lat) powinny być uchylone.

Projekt dotyczy nowelizacji kilkunastu ustaw m.in.: Karty Nauczyciela, ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy Kodeks morski, ustawy o kontroli skarbowej, o Najwyższej Izbie Kontroli, o komornikach sądowych i egzekucji, o kuratorach sądowych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, o Państwowej Inspekcji Pracy, o służbie cywilnej, o Służbie Celnej.

Ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Istotą projektu jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wraz z rezygnacją z warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, likwidująca niektóre uciążliwości przy realizacji obowiązku meldunkowego.

Rada Ministrów rozpatrzy również założenia zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Projekt - według autorów zmian - został przygotowany w celu doskonalenia organizacji i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

Zmiany dotyczą m.in. kwestii naboru i uzupełniania stanowisk służbowych do NSR, szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach NSR, systemu motywacyjnego i zachęt do służby oraz podnoszenia kwalifikacji przez żołnierzy rezerwy - w ramach NSR oraz relacji z pracodawcami, organizacjami społecznymi o charakterze proobronnym i innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą na rzecz kształtowania i wykorzystania NSR.

Rząd zajmie się też założeniami do nowelizacji projektu ustaw o Policji, ABW oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służbie Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Projekt nowelizacji przewiduje ograniczanie uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim - na zasadach zbliżonych do obowiązujących w systemie powszechnym. Ma to w konsekwencji doprowadzić do optymalizacji wydatków na uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy, poprzez zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich.

Rada Ministrów przyjmie założenia do projektu ustawy umownie nazwanego L-4. _ - Będziemy wprowadzali w służbach mundurowych rozwiązania przyjęte w systemie powszechnym, w tym 80 proc. wynagrodzenia za okres zwolnienia lekarskiego _ - powiedział wiceminister obrony Czesław Mroczek. Zaznaczył, że zasadą pozostanie, iż zwolnienie jest stuprocentowo płatne, jeżeli choroba ma związek ze służbą.

Środki finansowe pochodzące z ograniczenia uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy - pozostających na zwolnieniach lekarskich - mają być przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg dla tych, którzy będą faktycznie wykonywać zajęcia służbowe, w zastępstwie nieobecnych z powodu choroby.

Według autorów zmian planowane propozycje wpisują się w oczekiwania przełożonych funkcjonariuszy i żołnierzy różnych szczebli kierowania oraz samych funkcjonariuszy i żołnierzy - którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych z powodu zwolnień lekarskich.

_ - Warunki służby muszą być konkurencyjne, ale tam, gdzie uregulowania odbiegające od systemu powszechnego nie są uzasadnione, dokonujemy korekty. Ta sprawa była przedmiotem uzgodnień społecznych, konsultowaliśmy ją z przedstawicielami oficerów, podoficerów i szeregowych. Interesy żonierzy są zabezpieczone _ - zapewnił wiceszef MON.

Nad zmianami dotyczącymi wynagrodzeń za okresy choroby funkcjonariuszy i żołnierzy pracował zespół złożony z przedstawicieli resortów obrony, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt zmiany rozporządzenia w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej z autopoprawką.

Ministrowie wysłuchają też informacji ministra rolnictwa dotyczącej przeprowadzenia kontroli stosowania materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany pod kątem zgodności z wymogami krajowymi oraz Unii Europejskiej.

Rząd wysłucha również informacji na temat stanu wdrożenia dyrektyw unijnych, których termin przeniesienia do polskiego porządku prawnego już minął.

Posiedzenie rządu zostało przeniesione z wtorku na środę, w związku z udziałem premiera we wtorkowym posiedzeniu Sejmu, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2013 r.

Czytaj więcej w Money.pl
Będą zmiany w VAT. Wkrótce Pawlak... Wicepremier chce także spotkać się z szefami partii opozycyjnych, by omówić możliwość współpracy m.in. w sprawach gospodarczych.
Wysoki VAT rujnuje branżę gastronomiczną Portugalskie restauracje notują rekordowo niskie obroty. Winą za to obarczany jest premier, który na początku roku podniósł podatek VAT.
Obniżą podatki od firm. Liczą na inwestorów Szwecja w przeciwieństwie do wielu krajów UE może sobie pozwolić na zmniejszenie dochodów, gdyż ma dobrą sytuację budżetową i notuje wzrost gospodarczy.
Tagi: zmiany w vat, vat, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz