Notowania

prawo zamówień publicznych
04.10.2012 15:05

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Większość z ponad 20 poprawek Senatu to poprawki techniczne, dotyczące m.in. ujednolicenia terminologii.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowelizacja tych ustaw m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy obronnej UE, dotyczącej zamówień publicznych.

Większość z ponad 20 poprawek Senatu to poprawki techniczne, dotyczące m.in. ujednolicenia terminologii. Istotna poprawka dotyczy możliwości odwołania się wykonawcy od wykluczenia z przetargu. Poprawka ta ma zwiększyć możliwość weryfikacji wykonawcy przez zamawiającego, a jednocześnie dać wykonawcy możliwość odwołania się, jeśli zostanie z przetargu wykluczony.

_ - Chodzi o to, aby mieć kontrolę nad tym, kto będzie wykonywał inwestycję; żeby już podczas przygotowania przetargu było zaznaczone, jakie kryteria i jakie dokumenty musi spełnić wykonujący, aby można było ocenić jego rzetelność _ - uzasadniał swoją poprawkę senator Andrzej Owczarek (PO) podczas wtorkowego posiedzenia komisji.

Wykluczona z przetargu firma będzie miała prawo odwołać się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej lub do sądu, jeśli uzna, że została potraktowana w sposób niesprawiedliwy - powiedział wówczas PAP senator.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi została przygotowana przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Głównym celem regulacji było wprowadzenie w polskim prawie zapisów tzw. dyrektywy obronnej UE. Chodzi o dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa.

Celem nowelizacji jest także zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Chodzi o to, aby z postępowania o udzielenie zamówienia byli wykluczani ci przedsiębiorcy, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.

Czytaj więcej w Money.pl
Tak chcą zmienić prawo zamówień publicznych Celem nowelizacji jest zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Łatwiej jednak będzie się od takiej decyzji odwołać.
Budowa autostrad stanie przez nowe prawo? Do wielu planowanych kontraktów drogowych może w najbliższych latach w ogóle w Polsce nie dojść.
Nowy bat na nierzetelnych wykonawców Posłowie przegłosowali też odświeżone przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Tagi: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz