Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo spadkowe
20.02.2014 15:32

Zmiany w prawie spadkowym. Sędziowie zgłaszają wątpliwości

Wątpliwości budzą plany zmian zasad ustalania majątku spadkowego - oceniła Krajowa Rada Sądownictwa.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Piotr VaGla Waglowski/public domain/Wikimedia)

Wątpliwości budzą plany zmian zasad ustalania majątku spadkowego poprzez wprowadzenie wykazu inwentarza sporządzanego przez spadkobiercę - oceniła Krajowa Rada Sądownictwa. Jej zdaniem sporządzanie takich wykazów winno podlegać kontroli.

KRS zaopiniowała przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt zmian w prawie spadkowym, który ma chronić spadkobierców przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Aktualnie spadkobiercy mogą odpowiadać za długi zmarłego, o których wcześniej nie wiedzieli. Głównym założeniem projektu jest więc, by - co do zasady - zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, spadkobierca odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku. W języku prawniczym nazywa się to odpowiedzialnością _ z dobrodziejstwem inwentarza _.

W związku z tym w projekcie proponuje się także zmienić zasady ustalania stanu majątku spadkowego, co ma podstawowe znaczenie w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie majątek ten ustala komornik sądowy, sporządzając spis inwentarza, co dla spadkobierców oznacza koszty, ponieważ komornik korzysta z usług rzeczoznawców. Ministerstwo zaproponowało, by spadkobiercy sami mogli składać - w sądzie lub u notariusza - wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości.

_ Zdaniem Rady pozostawienie spadkobiercy pełnej swobody w zakresie sporządzania owego wykazu, bez poddania czynności spadkobiercy kontroli, stworzy realne ryzyko sporządzania wykazów, w których wartość aktywnej strony masy spadkowej będzie zaniżana ze szkodą dla wierzycieli _ - głosi opinia.

Rada dodała, że w projekcie nie wykluczono możliwości sporządzania wykazów przez kilku spadkobierców niezależnie od siebie, więc prawdopodobne będzie funkcjonowanie w jednej sprawie kilku wykazów o różnej treści. _ Projektodawca nie wskazał jednak przesłanek, na podstawie których można by określić relację między takimi wykazami i ostatecznie wyznaczyć granicę odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe _ - zaznaczyła KRS.

_ Sytuację dodatkowo komplikuje wyraźne dopuszczenie przez projektodawcę możliwości jednoczesnego funkcjonowania wykazu inwentarza sporządzonego przez spadkobiercę i spisu inwentarza sporządzonego przez komornika lub naczelnika urzędu skarbowego _ - dodano w opinii. Rada wskazała, że z projektu nie wynika prymat spisu inwentarza nad wykazem, a _ kwestia ta będzie miała przecież podstawowe znaczenie dla klarowności sytuacji prawnej spadkobierców, jak i wierzycieli _.

Projekt zmian w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego i Prawa o notariacie jeszcze w grudniu zeszłego roku trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Wielu prawników wskazywało na potrzebę zmian dotyczących tych kwestii.

Istotę planowanej zmiany pozytywnie oceniły już: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Krajowa Rada Notarialna. Również te organizacje wskazywały jednak, że dopracowania wymagają uregulowania odnoszące się do wykazów inwentarza, zaś zmiana musi łączyć się z akcją informacyjną skierowaną do spadkobierców.
Generalna zasada obecnie jest bowiem taka, że jeśli spadkobierca nie złoży w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku albo innej formie jego przyjęcia, to wraz z majątkiem przejmuje pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jest to tzw. proste przyjęcie spadku.

Chodzi więc o to, by spadkobierca odpowiadał za długi tylko do wysokości przejętego majątku. Taka możliwość istnieje już obecnie, ale wymaga od spadkobiercy złożenia w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia w tej sprawie. Po zmianie ta sytuacja zostanie odwrócona i oświadczenie będzie wymagane przy prostym przyjęciu spadku.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: prawo spadkowe, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz