Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Zawieszenie postępowania. Co w przypadku śmierci strony?

1
Podziel się:

W takim przypadku postępowanie wcale się nie kończy, a sąd ma tylko jedno wyjście. Zobacz, jakie.

Zawieszenie postępowania. Co w przypadku śmierci strony?
(Karolina Misztal/REPORTER)
bECGlNxh

W każdym postępowaniu przed sądem, na przykład w sprawach cywilnych, konieczny jest udział dwóch stron - powoda i pozwanego. Co prawda nie zawsze muszą oni uczestniczyć w rozprawach osobiście, jednak wtedy zazwyczaj zastępuje ich pełnomocnik. Co w przypadku, gdy powód, już po złożeniu pozwu, umrze? To wcale nie oznacza, że sprawa się kończy.

W takiej sytuacji sędzia nie ma wyboru i musi obligatoryjnie zawiesić postępowanie. Nie można jednak tego mylić z umorzeniem, które jest stosowane wtedy, kiedy wydanie wyroku nie ma sensu, bo na przykład strony zawarły ugodę lub powód wycofał pozew.

Zawieszenie natomiast występuje w sytuacji, gdy postępowanie napotka trudne do pokonania przeszkody i zawsze jest przejściowe. Dopiero, gdy przez rok od wydania decyzji o zawieszeniu nie zgłosi się żaden następca prawny, postępowanie zostaje umorzone i sprawa się kończy.

bECGlNxj

Śmierć strony (lub jej ustawowego przedstawiciela) to nie jedyna przesłanka, która zmusza do zawieszenia sprawy w myśl kodeksu postępowania cywilnego. Sędzia ma taki obowiązek z urzędu również wtedy, gdy:

  • strona utraci zdolność procesową lub sądową (na przykład spółka zostanie zlikwidowana w trakcie trwania postępowania),
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład kurator), utraci prawo do wykonywania zawodu i nie będzie mógł reprezentować swojego wychowanka,
  • strona lub jej przedstawiciel znajduje się w miejscu pozbawionym wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu,
  • strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku strony.

Zawieszenie następuje niezwłocznie w momencie, gdy nastąpi przewidziane w Kodeksie zdarzenie, na przykład śmierć strony. Wszystkie orzeczenia wydane po tym momencie muszą zostać uchylone i są nieważne.

Przykład

bECGlNxp

Zawieszenie postępowania może również nastąpić ze względu na śmierć pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego)
, pod warunkiem, że przedstawicielstwo było obowiązkowe. Wtedy sprawa może być wznowiona dopiero po tym, jak strony wskażą nowego adwokata lub radcę prawnego.

Pozostałe przypadki

Kodeks daje również sądowi prawo do zawieszenia postępowania w innych sytuacjach. Stanie się tak, jeżeli:

  • rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego,
  • osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną (gdy do sprawy włączy się z roszczeniem ktoś jeszcze),
  • rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej,
  • nie można nadać sprawie dalszego biegu, ze względu na uchybienia proceduralne (na przykład wskazanie złego adresu lub danych kontaktowych stron.
bECGlNxq

Decyzja nie zawsze jest podejmowana tylko przez sąd. Strony również mogą "dogadać się" i złożyć wspólny wniosek, o zawieszenie postępowania.

Wznowienie postępowania następuje wtedy, gdy nie będzie już powodu, by nadal było zawieszone, na przykład gdy zgłosi się spadkobierca zmarłej strony lub gdy zostanie ustanowiony nowy przedstawiciel ustawowy. Chyba, że minie od tego czasu przynajmniej rok, to wtedy postępowanie zostanie przez sąd umorzone.

Czytaj więcej w Money.pl
Akta sprawy nie dla każdego. Dlaczego? Dokumenty można co prawda skopiować, ale trzeba się liczyć ze sporymi kosztami.
Sędzia się nie podoba? Możesz go zmienić Musisz jednak udowodnić, że jeśli orzekać będzie konkretna osoba, to proces może nie być bezstronny.
Sąd Najwyższy: "Zła jakość polskiego prawa" Znaczny stopień skomplikowania spraw w Sądzie Najwyższym często wynika ze złej jakości tworzonego prawa; jego zmiany mają niejednokrotnie "charakter prowizoryczny i daleki od profesjonalizmu" - głosi roczna informacja I prezesa SN.
bECGlNxK
prawo
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(1)
ADA
2 miesiące temu
Brak mi słów na wyroki - ocenę materiału przez sędziów. Pokrzywdzony wychodzi z sądu jako winny swojej szkody. To chore, mają wypaczone pojęcie co to jest sprawiedliwość, że jt. wolności, równości i sprawiedliwości itd. Nie dotyczy to ich , więc co im tam. Doświadczyłam osobiście, jak sędzia zbeształ mojego adwokata i powiedział, że "JA TU RZĄDZĘ". To jest obraz jak zachowują się sędziowie. Nie mogłam nigdzie zgłosić tego zachowania, bo nie miałam nagrania. Podobną sytuację miałam w sądzie cywilnym - złożyłam naganne zachowanie sędziego. SR nie uwierzył mi, odwołałam się nawet do SO i nie uwierzono mi i zostałam ukarana 200 zł. ----- za prawdę. Mam na to dowód. -----Rozprawy powinny być NAGRYWANE i nagrania te powinny być kontrolowane i w razie nieprawidłowości taki sędzia powinien być natychmiast DYSCYPLINARNIE zwolniony i powinien mieć zabrany immunitet. -----w sądownictwie jest niedozwolone negatywne zachowanie sędziego. Obecnie w sądownictwie jest bałagan, sędziowie nie są WIARYGODNI.