Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wybory samorządowe 2014
23.10.2014 08:19

Wybory samorządowe 2014. Wkrótce minie ważny termin

Wyborca, który złożył wniosek ws. głosowania korespondencyjnego, najpóźniej w poniedziałek 10 listopada powinien otrzymać do rąk własnych pakiet wyborczy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Jacklouis/Dreamstime)

Tylko do poniedziałku osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki tej formie głosowania osoby, które nie mogą dotrzeć do urn wyborczych, czują się pełnoprawnymi obywatelami - mówi Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Chęć głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Pomocniczy wzór wniosku znajduje się w serwisie informacyjnym PKW: http://info.pkw.gov.pl/uprawnienia-dla-wyborcow-niepelnosprawnych-samorzad/.

Pawłowski ocenia, że możliwość zagłosowania za pomocą poczty sprawia, że niepełnosprawni mogą czuć się pełnoprawnymi obywatelami. Przyznaje jednak, że kluczowe jest, by osoby do tej pory wykluczone zachęcić do skorzystania z tej formy głosowania. Jak mówił - chodzi o wybór tych radnych czy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, którzy będą reprezentowali interesy tej grupy obywateli. _ - W kolejnym rozdaniu środków europejskich duża ich część będzie rozdzielana w samorządach. To nam, naszemu środowisku powinno zależeć, by dokonać właściwego wyboru, by osiągnąć to, czego oczekujemy, o co walczymy _ - zaznaczył.

Podkreślił, że w mediach rusza właśnie kampania dotycząca głosowania korespondencyjnego skierowana do wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca, który złożył wniosek ws. głosowania korespondencyjnego, najpóźniej w poniedziałek, 10 listopada powinien otrzymać do rąk własnych pakiet wyborczy (za pokwitowaniem odbioru). Pakiet wyborczy to: zaadresowana koperta zwrotna, karta (karty) do głosowania, koperta na kartę (karty) do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładka w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał.

Po zaznaczeniu kandydatów karty trzeba włożyć do koperty i zakleić. Następnie tę zaklejoną kopertę wraz z podpisanym oświadczeniem trzeba włożyć do koperty zwrotnej i przekazać za pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej. Pracownik powinien zgłosić się po odbiór pakietu najpóźniej w piątek, 14 listopada. Przesyłka przekazywana jest bezpłatnie. Głosy oddane za pomocą poczty muszą trafić do właściwej komisji obwodowej do zakończenia głosowania.

Prawo do oddania głosu przez pocztę mają osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zagłosować w ten sposób mogą też wyborcy posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, do II grupy inwalidów a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Prawo to nie dotyczy pacjentów szpitali, mieszkańców domów opieki społecznej, aresztowanych i przebywających w zakładach karnych.

W zgłoszeniu kierowanym do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres, na który ma być przesłany pakiet. Ponadto w zgłoszeniu należy oświadczyć, że jest się wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie. Trzeba zaznaczyć, których wyborów dotyczy zgłoszenie. Należy do niego także dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności a także żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Wyborcy niepełnosprawni i osoby w wieku 75 lat lub więcej mogą zagłosować przez pełnomocnika; wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do piątku, 7 listopada.

Niepełnosprawni w wyborach samorządowych mogą zagłosować poza swoim okręgiem wyborczym jeśli na terenie ich okręgu nie ma lokalu przystosowanego do ich potrzeb. Lokal, w którym chcieliby zagłosować musi jednak znajdować się na terenie tej samej gminy. Na złożenie wniosku w urzędzie gminy w tej sprawie jest czas do środy, 12 listopada.

Nakładka do głosowania w alfabecie Braille'a jest wydawana w lokalu wyborczym na prośbę osoby niepełnosprawnej.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną może przebywać osoba udzielająca pomocy. Nie może nią być członek komisji ani mąż zaufania.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada; druga tura - jeśli w pierwszej nie zostanie wyłoniony wójt, burmistrz lub prezydent miasta - 30 listopada. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych jest możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego.

Czytaj więcej w Money.pl
Wybory samorządowe 2014. Twój wyborczy niezbędnik To, że nie mieszkasz poza miejscem zameldowania nie wyklucza głosowania w wyborach samorządowych. Przeczytaj poradnik, pobierz wnioski i spełnij obywatelski obowiązek.
75 procent Polaków chwali tego polityka Na miesiąc przed wyborami pracę samorządowców w swej miejscowości pozytywnie ocenia 61 proc. badanych.
Na pewno wygrają wybory. Brakuje konkurencji Wszystko przez to, że zgłoszeni kandydaci do rad gmin nie mają konkurencji.
Tagi: wybory samorządowe 2014, głosowanie korespondencyjne, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz