Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wybory prezydenckie 2015
11.04.2015 16:03

Wybory prezydenckie 2015. Zobacz, jak zagłosować korespondencyjne

Po raz pierwszy wszyscy obywatele będą mogli w wyborach prezydenckich zagłosować w ten sposób.

Podziel się
Dodaj komentarz
(imagestock/iStockphoto)

W drugiej połowie kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza rozpocznie kampanię informacyjną przed majowymi wyborami prezydenckimi. Będzie ona dotyczyć m.in. głosowania korespondencyjnego - zapowiedziała sekretarz PKW Beata Tokaj.

Po raz pierwszy wszyscy obywatele - a nie tylko niepełnosprawni i przebywający za granicą - będą mogli w wyborach prezydenckich zagłosować korespondencyjnie.

PKW w komunikacie informuje, że aby oddać głos z pomocą pakietu przesyłanego pocztą, najpóźniej w poniedziałek 27 kwietnia trzeba złożyć w urzędzie gminy odpowiedni wniosek (w przypadku głosowania za granicą, właściwemu konsulowi).

Zgłoszenie będzie dotyczyło także ewentualnej drugiej tury wyborów. Pierwsza tura będzie 10 maja, ewentualna druga - 24 maja.

We wniosku - w przypadku głosowania w kraju - trzeba podać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie wyborów, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Pakiet można odebrać osobiście w urzędzie gminy - wówczas trzeba dołączyć także deklarację w tej sprawie. Do wniosku należy dołączyć też oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. Do pakietu może być dołączona nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. Zgłoszenia można dokonać: ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W przypadku głosowania w kraju najpóźniej 4 maja powinniśmy otrzymać do rąk własnych pakiet wyborczy (trzeba okazać dokument tożsamości i pokwitować odbiór). Będą to oprócz karty do głosowania także: koperta zwrotna, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Dołączona będzie też instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka braillowska.

Głos oddajemy na karcie do głosowania przez postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Kartę trzeba włożyć do "Koperty na kartę do głosowania" i kopertę zakleić. Jeśli nie zakleimy koperty, karta nie będzie brana pod uwagę podczas liczenia głosów. Kopertę z kartą oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu (podpisanym z datą i miejscowością sporządzenia) trzeba włożyć do kolejnej koperty - zwrotnej.

Pakiet należy odesłać na adres obwodowej komisji wyborczej najpóźniej 7 maja - gdy poczta znajduje się w tej samej gminie, w której wyborca głosuje. Najpóźniej 6 maja trzeba wysłać pakiet w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju. Przed dniem głosowania można osobiście dostarczyć kopertę do właściwego urzędu gminy. W dniu głosowania pakiet można dostarczyć osobiście do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Jeśli głosujemy za granicą, w zgłoszeniu trzeba podać imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie wyborów, adres zamieszkania za granicą a także adres zamieszkania w kraju (tam, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców), numer paszportu, miejsce i datę jego wydania (lub dowodu osobistego w państwach, w których wystarcza on do przekroczenia granicy), adres, na który ma zostać wysłany pakiet lub deklarację jego osobistego odbioru u konsula.

W przypadku głosowania za granicą pakiet wyborczy powinniśmy otrzymać pocztą najpóźniej 30 kwietnia.

Jeśli odbędzie się druga tura wyborów, a nie zgłosiliśmy chęci głosowania pocztą przed pierwszą turą, będzie można zagłosować korespondencyjnie - wówczas zgłoszenie trzeba będzie zgłosić w urzędzie gminy (lub u konsula) najpóźniej 14 maja.

Czytaj więcej w Money.pl
Wybory prezydenckie z problemami? Problemem jest aplikacja Źródło, która generuje rejestry wyborców. PKW i MSW mają w czwartek wydać w tej sprawie oświadczenie.
11 kandydatów chętnych na fotel prezydenta We wtorek PKW zarejestrowała ostatnich kandydatów, którzy zebrali co najmniej 100 tys. podpisów poparcia dla swojej kandydatury.
Rozpoczęła się walka o TVP. Siły nie są zbyt równe Juliusz Braun może być niemal pewny wyboru na kolejną kadencję prezesa TVP. Konkurs tak zorganizowano, że premiuje obecny układ.
Tagi: wybory prezydenckie 2015, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz