Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zmiany w vat
13.09.2012 06:30

VAT po nowemu? Przepisy wejdą w życie w 2013 r.

Ostatni projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada późniejsze wejście w życie nowych regulacji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(domin_domin/iStockphoto)

Dokonując szczegółowej analizy ostatniego projektu nowelizacji ustawy o VAT, datowanego na 10 sierpnia 2012 r., w porównaniu z wcześniejszą wersją projektu z 25 maja 2012 r., można zauważyć kilka istotnych zmian. Najważniejszą jest propozycja późniejszego wejścia w życie (1 lipiec 2013 r.) części przepisów nowelizujących regulacje dotyczące m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, czy też wystawiania faktur.

Kosmetyczną zmianą jest propozycja doprecyzowania pojęcia _ odpłatnego świadczenia usług _. Warto natomiast zwrócić uwagę na nowe propozycje rządu związane z wystawieniem faktur. Projekt sierpniowy (tak jak i majowy) przewiduje dodanie art. 106a-106p. Celem tego ma być przejrzyste usystematyzowanie przepisów w zakresie fakturowania.

W porównaniu do majowego projektu, sierpniowa wersja przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazania kopii faktury lub odpowiednich danych w przypadku WDT nowych środków transportu dla ich nabywcy oraz wystawienia i przekazania określonej liczby egzemplarzy faktur w przypadku wystawienia faktur w imieniu i na rzecz dłużnika przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych (art. 106h ust. 3 i 4 ustawy o VAT).

W nowym projekcie literalnie wskazuje się, że faktury mogą być wystawiane przed dokonaniem czynności (na zasadach określonych w ust. 10 i 11 art. 106i) oraz doprecyzowuje się, że przy świadczeniach ciągłych nie będzie obowiązku wystawiania korekt faktur w przypadku przyjęcia zaliczki (art. 106i ust. 9 ustawy o VAT). Rząd proponuje dodanie przepisu regulującego zasady wystawiania duplikatów faktur, który będzie stanowił odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie w § 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (art. 106k ust. 3 ustawy o VAT).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/36/m25636.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zmiany;w;przepisach;o;vat;beda;faktury;uproszczone,228,0,1139684.html) *Ministerstwo chce uprościć fakturowanie * Resort finansów zamierza zmienić przepisy dotyczące m.in. obowiązku podatkowego, sposobu ustalania podstawy opodatkowania i fakturowania. Poza tym, proponuje się zmianę treści art. 106n-106p zawierających delegacje dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych do projektowanych przepisów ustawowych w zakresie fakturowania. W nowym projekcie postanowiono usunąć przepis art.106r, który widniał jeszcze w majowym projekcie i przewidywał kompetencje Ministra Finansów do określenie późniejszych niż ustawowe terminów do wystawienia faktur.

Dodano również regulacje odnoszące się do kwestii przechowywania i udostępniania faktur (art. 112a ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

Przewiduje się także wprowadzenie definicji pojęć sprzedaży, kwoty nabycia, łącznej kwoty dostaw oraz łącznej kwoty nabyć (art. 120 ust. 1 pkt 5-8 ustawy o VAT).

Podsumowując, najistotniejszą zmianą jest późniejsze wejście w życie, tj. 1 lipca 2013 r., znacznej części przepisów ustawy nowelizującej. Dzięki temu podatnicy będą mieli więcej czasu na zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami i dostosowanie systemów informatycznych do nowych przepisów. Pozostała część zmian, które wprowadza projekt sierpniowy ma charakter doprecyzowujący i uściślający.

Czytaj więcej w Money.pl
Masz dochody spoza Polski? Uważaj, bo... Unijne prawo przewiduje współpracę między państwami członkowskimi przy udzielaniu wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie naliczenia podatków od dochodu i kapitału.
Kolejna obietnica złamana. VAT idzie w górę Mieszkańcy tego kraju zapłacą więcej za wodę, transport i energię elektryczną.
Kościół nie może odliczyć tego podatku Kościelna osoba prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej nie może odliczyć podatku z faktur VAT za kupno towarów i usług, w ramach realizowanych inwestycji.

Autor jest doradcą podatkowym w kancelarii prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy

Tagi: zmiany w vat, nowelizacja, prawo podatkowe, wiadomości, wiadmomości, kraj, porady, gospodarka, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
Kancelaria Piszcz i Wspólnicy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz