Notowania

Przejdź na
ustawa śmieciowa
01.03.2013 17:15

Ustawa śmieciowa do TK. "To jest podatek"

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zapowiada, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę śmieciową.

Podziel się
Dodaj komentarz
(anniejay/CC BY-SA 2.0/Flickr)

_ - Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zapowiada, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę śmieciową. Opłata za wywóz śmieci ma wszystkie cechy podatku, dlatego ustawodawca powinien ustalić górną jej granicę _ - uważa prezes związku Jerzy Jankowski.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach stawki za wywóz śmieci są ustalane autonomicznie przez gminy; opłata za śmieci posegregowane ma być niższa od tej za niesegregowane.

Jak podkreślał podczas piątkowej konferencji prasowej Jankowski, w ocenie Związku opłata za wywóz śmieci ma _ charakter publiczny _. _ - Ona ma wszystkie cechy podatku - jest powszechna i obowiązująca. W stosunku do zarządców spółdzielni stosuje się także ustawę karno-skarbową. Dlatego ustawodawca powinien ustalić górną granicę tej opłaty _ - dodał.

Według Jankowskiego ustawa błędnie nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe, a konkretnie na ich zarządy, obowiązek zbierania od członków tej spółdzielni deklaracji nt. liczny mieszkających w danym lokalu osób, jak i przyjmowania opłat za wywóz śmieci. _ - Według przepisów to samorząd stał się właścicielem śmieci i to z nim powinni rozliczać się mieszkańcy _ - zaznaczył.

Prezes Związku uważa też, że ustawa nie daje spółdzielniom żadnych mechanizmów pozwalających na weryfikację deklaracji złożonych przez mieszkańców (chodzi o liczbę osób mieszkających w lokalu). - _ Nie mamy możliwości sprawdzenia, czy mieszkaniec zadeklarował prawdę, czy w mieszkaniu mieszkają dwie czy dziesięć osób _ - zaznaczył.

Zdaniem Jankowskiego tzw. ustawa śmieciowa niewłaściwie określa zarząd spółdzielni, jako właściciela nieruchomości, który będzie składać deklarację o wysokości opłaty za swoich lokatorów.

Według obowiązującego prawa spółdzielnia mieszkaniowa nie może pełnić roli właściciela nieruchomości i składać deklaracji za mieszkańców - uważa prezes Związku. _ - Bez względu na to, czy chodzi o mieszkanie lokatorskie, własnościowe lub mieszkanie, w stosunku do którego ustanowiono odrębną własność, w żadnym z tych przypadków nie sprawuje ona zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali _ - dodał Jankowski.

_ - W ustawie śmieciowej spółdzielnia mieszkaniowa ponosi ryzyko ekonomiczne niepłacenia opłat przez ludzi, którzy mają odrębną własność _ - zaznaczył. Według niego m.in. to kwalifikuje ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach _ do kosza _.

Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Samorządy dostały 18-miesięczny okres przejściowy. Od 1 lipca br. gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

Gminy są zobowiązane, by do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

Czytaj więcej w Money.pl
W Szczecinie ruszył ważny przetarg W Szczecinie ruszył przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta.
Nowe opłaty za śmieci. Otwarta droga do... Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwoli gminom na ustalanie sposobu naliczania opłaty za wywóz i utylizację odpadów.
Nowe opłaty za śmieci. "Absolutna dowolność" Senatorowie nie zgłosili poprawek do znowelizowanej w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawy śmieciowej.
Tagi: ustawa śmieciowa, śmieci, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz