Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kontrola skok-ów
23.05.2012 18:28

Ustawa o SKOK. Dziś zajmą się zmianami

Sejmowa komisja finansów publicznych zajmie się zmianami w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(hr.icio/CC/Flickr)

*Sejmowa komisja finansów publicznych zajmie się zmianami w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Chodzi o projekt uchwały Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie o SKOK-ach z 2009 r. *

W styczniu br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że dwa przepisy: art. 17 pkt 1 i art. 91 ust. 1 i 2 nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r., są niezgodne z konstytucją. Stwierdził przy tym, że nie są one nierozerwalnie związane z ustawą. W tej sytuacji prezydent Bronisław Komorowski, po zasięgnięciu opinii marszałek Sejmu, pismem z 10 kwietnia br. skierował do Sejmu tekst ustawy _ w celu usunięcia niezgodności _ wynikających z orzeczenia TK.

Dziś w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu uchwały Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W trakcie drugiego czytania posłowie PO, PiS, SLD zgłosili poprawki do projektu uchwały. Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk zdecydował, że zajmie się nimi komisja finansów publicznych, która będzie obradowała jeszcze dzisiaj.

Jak powiedział poseł sprawozdawca komisji finansów publicznych Zbigniew Konwiński, celem uchwały Sejmu jest dokonanie odpowiednich zmian przepisów, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją.

Przypomniał, że TK uznał, iż przepis art. 17 pkt 1 ustawy o SKOK, przez to, że pomija możliwość tworzenia walnego zgromadzenia, jako organu kasy, pozbawia tym samym członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych możliwości udziału w walnym zgromadzeniu. Tym samym ogranicza prawa członków kas do współdecydowania w podejmowaniu najważniejszych dla tych podmiotów decyzji.

W przypadku drugiego przepisu - art. 91 ust. 1 i 2 - Trybunał podkreślił, że przepisy te mają doniosłe znaczenie dla ochrony oszczędności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ale w związku z określeniem przedziału czasowego obowiązywania tych regulacji na lata 2009-2010, nie znajdą one żadnego zastosowania, ponieważ są puste i bezprzedmiotowe.

W projekcie uchwały Sejmu posłowie zaproponowali uchylenie art. 17 ustawy o SKOK. _ W konsekwencji na podstawie art. 2 ustawy o SKOK w zakresie rodzajów organów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będą stosowane przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze _ - powiedział Konwiński.

W uzasadnieniu napisano, że taki zabieg legislacyjny _ pozwoli usunąć niezgodność niniejszego przepisu z Konstytucją nie tworząc jednocześnie paralelnej do istniejącej już w ustawie z 1982 r. Prawo spółdzielcze konstrukcji prawnej _.

Ponadto projekt uchwały nadaje nowe brzmienie art. 91. _ Usuwa niezgodność niniejszego przepisu z Konstytucją poprzez usunięcie sztywnych ram czasowych obowiązywania przepisu oraz uzależnienie początkowego terminu obowiązywania przepisów przejściowych od momentu wejścia w życie ustawy _ - wyjaśnił Konwiński.

Inne zmiany, które są zapisane w projekcie uchwały, mają na celu _ dostosowanie innych przepisów ustawy o SKOK do przepisów zmienionych w związku z wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, z zachowaniem ich dotychczasowego zakresu przedmiotowego _ - napisano w uzasadnieniu._ - Komisja finansów publicznych wnosi o przyjęcie projektu uchwały _ - powiedział Konwiński.

Prezydent Lech Kaczyński nie podpisał uchwalonej przez Sejm 5 listopada 2009 r. ustawy o SKOK-ach, tylko w całości zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wycofał część zarzutów. Ostatecznie Trybunał zajął się zbadaniem, czy zgodne z konstytucją są: art. 17 pkt 1 i art. 91 ust. 1 i 2 nowej ustawy.

Czytaj więcej w Money.pl
Pożyczki bardziej bezpieczne. Tak chciało PO Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy przekazującej KNF kontrolę nad SKOK-ami.
Komisja chce gwarancji dla SKOK-ów Sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rekomendować, by Skarb Państwa mógł udzielać gwarancji na kredyty zaciągnięte przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Podatek bankowy ma dać 700 mln zł Banki przerzucą na klientów koszty opłaty ostrożnościowej?
Tagi: kontrola skok-ów, skok, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz