Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ustawa o petycjach. Senat debatował o kształcie prawa

0
Podziel się:

- Choć ustawa została nieco okrojona podczas prac w Sejmie, to jednak zachowała swoją istotę - uważa przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej.

Ustawa o petycjach. Senat debatował o kształcie prawa
(senat.gov.pl)
bESWkwBh

Ustawa o petycjach powinna jak najszybciej wejść w życie - mówili podczas dzisiejszej debaty w Senacie przedstawiciele senackich komisji. Zarekomendowali przyjęcie zmian wprowadzonych do regulacji w Sejmie. Prawo dotyczące petycji było inicjatywą ustawodawczą Senatu.

Sejm ustawę uchwalił 11 lipca.

Przewodniczący komisji ustawodawczej, senator PO Piotr Zientarski zaznaczył podczas debaty w Senacie, że choć ustawa została _ nieco okrojona _ podczas prac w Sejmie, to jednak zachowała swoją istotę. Zientarski podkreślił, że senacka komisja ustawodawcza w pełni akceptuje propozycje posłów i rekomenduje senatorom poparcie całej ustawy bez wprowadzania dalszych zmian.

bESWkwBj

Wiceprzewodniczący komisji praw człowieka, praworządności i petycji Jan Rulewski (PO) zaznaczył, że także senatorowie z tej komisji opowiedzieli się za tym, by ustawa jak najszybciej weszła w życie bez kolejnych zmian.

O prawie składania petycji mówi art. 63 konstytucji. Kwestie te reguluje obecnie jedynie Kodeks postępowania administracyjnego, łącząc przepisy dotyczące petycji z prawem składania wniosków i skarg w jedną kategorię. Nie ma jednak osobnej ustawy dotyczącej petycji.

Ustawa przewiduje, że petycje będzie można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Będzie to mogła zrobić osoba fizyczna, ale także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje.

Petycje można będzie składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać zmiany przepisów, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania _ w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji _.

bESWkwBp

Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo jest petycją decydować ma treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, napływać będą kolejne dotyczące tej samej sprawy, podmiot do którego są one kierowane może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji.

Urzędy, organizacje, instytucje będą musiały zamieszczać na swych stronach internetowych aktualizowane informacje o składanych do nich petycjach, a także ich skany. Zgodnie z ustawą petycja musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Senat zajmie się zamówieniami publicznymi Zdaniem pracodawców zamówienia staną się bardziej transparentne. Wzmocni się też pozycja uczciwych przedsiębiorców w przetargach - uważają związkowcy.
"Pakiet kolejkowy przepychany kolanem" Wicemarszałek Senatu powiedział, że legislacyjne poprawki do tych ustaw zostały podczas posiedzenia komisji odrzucone. _ - To nas boli _ - przyznał.
Senat za ochroną znaku Polski Walczącej Senatorowie podczas wczorajszej debaty nad ustawą o ochronie znaku Polski Walczącej nie zgłosili poprawek.
bESWkwBK
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)