Notowania

Umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z Unią i Karta Dużej Rodziny w Sejmie

Posłowie zajmują się dziś ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina i Kartą Dużej Rodziny.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0))

W piątek po godzinie dziewiątej Sejm wznowił obrady. Przeprowadzone zostaną głosowania, między innymi nad ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. Ponadto posłowie mają zająć się rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wszystkie kluby opowiedziały się w sejmowej debacie za ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. - _ Jednomyślna zgoda na ratyfikację będzie dowodem na wyniesienie ukraińskiej sprawy do poziomu polskiej racji stanu _- podkreślał szef komisji spraw zagranicznych Robert Tyszkiewicz (PO).

UE podpisała część polityczną umowy z Ukrainą w marcu w geście wsparcia dla władz w Kijowie w czasie zaostrzających się napięć z Rosją i kryzysu politycznego; gospodarczą część umowy, dotyczącą przede wszystkim wolnego handlu, podpisano w czerwcu. Jednak wdrożenie części handlowej pod naciskiem Rosji odłożono do końca 2015 roku.

16 września Rada Najwyższa Ukrainy oraz Parlament Europejski ratyfikowały umowę stowarzyszeniową. Po głosowaniu układ obowiązuje tymczasowo - w celu pełnej ratyfikacji umowa musi być ratyfikowana przez wszystkie 28 państw członkowskich Unii.

Posłowie głosować będą też w sprawie projektu tzw. ustawy okołobudżetowej, który przewiduje, że zamrożony ma być, na poziomie z 2014 r., fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych. Od zasady przewidziano pewne wyjątki, np. dla Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Zamrożony zostanie, też na poziomie obowiązującym w 2014 r., fundusz świadczeń socjalnych.

Głosowanie przeprowadzone zostanie także ws. propozycji zmian w przepisach dotyczących celników i administracji celnej. Projekt przewiduje wprowadzenie _ jednego okienka _ dla rozliczeń podatków z tytułu akcyzy i cła, a także zmniejszenie zasiłków chorobowych celników.

Sejm będzie także głosował nad propozycją zwolnienie z podatku akcyzowego samochodów osobowych wykorzystywanych do ratowania życia i zdrowia ludzi, m.in. karetek pogotowia. Posłowie podczas prac nad projektem zgodnie wskazywali, że podatek akcyzowy z definicji naliczany jest od dóbr luksusowych, a za takie trudno uznać ambulanse.

Posłowie głosować będą też nad rządowym projektem, który reguluje hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Dotyczy on zamkniętego użycia (np. w ośrodkach badawczych zajmujących się inżynierią genetyczną) zmodyfikowanych genetycznie organizmów - GMO i mikroorganizmów - GMM. Projekt nowelizacji zakłada, że obecny system wydawania zgód na zamknięte użycie GMO zastąpiony zostanie systemem, w którym wydawane będą _ zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych _. Za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o GMO opowiedziało się PiS, SLD zapowiedział, że wstrzyma się od głosowania. Projekt poparła koalicja.

Ponadto Sejm ma głosować nad wnioskiem o odrzucenie projektu zmian w ustawie o straży gminnej oraz w Prawie o ruchu drogowym, który zakłada odebranie straży miejskiej prawa do karania za złe parkowanie oraz do przeprowadzania kontroli fotoradarowych. Ponadto projekt zmierza do usunięcia zapisu mówiącego, iż strażnik, wykonując zadania, ma prawo do _ usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół _. Projekt zmian popierają Twój Ruch i SLD, przeciw opowiedziała się PO.

Posłowie mają też głosować nad poprawkami Senatu m.in. do Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Poza głosowaniami posłowie mają zająć się rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od początku 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych - niezależnie od dochodu, będą mieć zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych muzeów czy obiektów sportowych, a zagwarantować ma im to Karta Dużej Rodziny.

Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie przygotowanego przez posłów TR projektu nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, który zakłada doprecyzowanie pojęć _ po spożyciu _ oraz _ pod wpływem _ środków odurzających. Projekt wprowadza limity stężenia tych substancji w organizmie, których przekroczenie byłoby karane.

Czytaj więcej w Money.pl
Zamrożenie płac w budżetówce. Projekt wraca Przygotowany przez resort finansów projekt przewiduje m.in., że zamrożony ma być, na poziomie z 2014 r., fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych
Karta Dużej Rodziny. Co można uzyskać? Karta Dużej Rodziny funkcjonuje na mocy rządowego programu, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów.
Resort zdrowia poucza: Apteki nie mogą... Konfederacja Lewiatan uważa, że wykluczenie aptek z programu ogranicza dostęp rodzin wielodzietnych do tańszych leków.
Tagi: umowa stowarzyszeniowa ukrainy z ue, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz