Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Trybunał zdecydował w sprawie reorganizacji sądów

0
Podziel się:

Chodzi o wnioski Krajowej Rady Sądownictwa i posłów PSL, złożonych w związku z przeprowadzoną przez resort sprawiedliwości reorganizacją sądów rejonowych.

Trybunał zdecydował w sprawie reorganizacji sądów
(Reporter)
bESqlQFx

Na 21 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozpoznanie wniosków Krajowej Rady Sądownictwa i posłów PSL, złożonych w związku z przeprowadzoną przez resort sprawiedliwości reorganizacją sądów rejonowych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wnioski w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą będzie sędzia Marek Kotlinowski - poinformował Trybunał.

Z początkiem roku 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Głównym celem zmian - jak wskazywał resort sprawiedliwości - jest doprowadzenie do bardziej zrównoważonego obciążenia pracą sędziów. W zniesionych sądach orzekało ponad 550 sędziów - formalnie więc musieli oni zostać przeniesieni do większych sądów. Reorganizację krytykują środowiska sędziowskie i samorządowe.

bESqlQFz

W lipcu zeszłego roku - kiedy resort sprawiedliwości przygotowywał reorganizację - KRS zdecydowała o zaskarżeniu do TK przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych, na podstawie którego przeprowadzono reformę.

Przepis ten dotyczy upoważnienia szefa resortu sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia. Zaskarżony został też zapis Prawa o ustroju sądów wojskowych, upoważniający szefa MON w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia w drodze rozporządzenia sądów wojskowych. Rada wskazywała jeszcze w zeszłym roku, że do czasu rozpoznania sprawy przez TK minister nie powinien korzystać z zaskarżonych przepisów.

Inny wniosek w sprawie tworzenia i znoszenia sądów na mocy rozporządzenia skierowali też do TK w czerwcu 2012 r. posłowie PSL. Oba wnioski zostały połączone przez Trybunał do wspólnego rozpoznania.

Sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich _ Iustitia _ powiedział w poniedziałek PAP, że bardzo rzadko zdarza się, by TK wyznaczał tak krótki termin na rozpoznanie skargi.

bESqlQFF

Wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk mówił wcześniej, że zgodnie z zasadą domniemania zgodności przepisów z konstytucją minister sprawiedliwości _ miał prawo i obowiązek _ podejmować decyzje dotyczące reorganizacji.

Prokurator generalny Andrzej Seremet informował w listopadzie, że w stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego PG uznała, że tworzenie i znoszenie sądów na mocy rozporządzenia jest zgodne z konstytucją. _ W pewnym zakresie godzimy się jednak z wnioskiem, bo naszym zdaniem sprzeczne z konstytucją jest upoważnienie dla szefa MON przewidujące możliwość wydania rozporządzenia odnoszącego się do sądów wojskowych bez wskazania kryteriów, którymi minister może się kierować _ - mówił Seremet.

Także Sejm w swym stanowisku wniósł o uznanie zaskarżonych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych za zgodne z ustawą zasadniczą.

W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o okręgach sądowych, który - w przypadku uchwalenia - przywróciłby dotychczasową strukturę sądów rejonowych. W zeszłym tygodniu projekt został skierowany do II czytania. Obywatelski projekt został opracowany w końcu maja zeszłego roku. Przy wsparciu m.in. PSL zebrano pod nim 150 tys. podpisów. Projekt wyszczególnia wszystkie istniejące do końca zeszłego roku sądy wraz z ich okręgami. Każda zmiana okręgu musiałaby w przyszłości następować w trybie nowelizacji ustawy tak, by minister nie mógł takich zmian dokonywać rozporządzeniem.

bESqlQFG

Tymczasem Sąd Najwyższy odroczył w poniedziałek - do czasu wydania orzeczenia przez TK - rozpoznanie kolejnych 15 odwołań sędziów od decyzji ministra sprawiedliwości o przeniesieniu na inne miejsce służbowe po reorganizacji sądów rejonowych.

Wydział prasowy SN poinformował, że Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - w odniesieniu do wniosków sędziów wyznaczonych do rozpoznania na poniedziałkowej wokandzie - podjęła taką samą decyzję, jak na początku lutego. Wówczas SN odroczył do czasu orzeczenia TK rozpatrzenie trzech pierwszych sędziowskich odwołań.

Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych zgoda sędziego na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana m.in. w przypadku _ zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesienia danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu _. Od takiej decyzji ministra sędziemu przysługuje odwołanie do SN. Łącznie takich odwołań sędziów wpłynęło - według danych SN - blisko 300.

Czytaj więcej w Money.pl
Reforma Gowina upadnie? Nowe decyzje Premier i minister sprawiedliwości spotkali się z władzami klubu PO w sprawie łączenia sądów.
Trybunał ucina protesty adwokatów Trybunał rozpatrzył wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA), która zaskarżyła zmiany, jakie przyniosła nowelizacja Prawa o adwokaturze z 2009 r.
bESqlQGa
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)