Notowania

tv trwam
23.10.2012 18:44

Trybunał Stanu dla członków KRRiT? Jest wniosek

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeprowadzi postępowanie ws. wniosku PiS o postawienie przed Trybunałem Stanu członków KRRiT w związku z nieprzyznaniem TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeprowadzi postępowanie ws. wniosku PiS o postawienie przed Trybunałem Stanu członków KRRiT w związku z nieprzyznaniem TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym - poinformował dzisiaj szef komisji Andrzej Halicki (PO).

Wniosek PiS dotyczy czterech członków KRRiT: jej przewodniczącego Jana Dworaka oraz Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego.

Halicki przypomniał, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej dwukrotnie zajmowała się wnioskami PiS o postawienie przed TS członków KRRiT. - _ Były dwa wnioski: pierwszy niespełniający formalnych wymogów aktu oskarżenia, drugi poprawiony, który trafił przed komisję w celu zasięgnięcia opinii w sprawie formalnej zgodności z ustawą o TS _ - powiedział Halicki.

Po tej analizie wniosek PiS został ponownie skierowany przez marszałek Sejmu do komisji, tym razem w celu oceny jego treści pod względem merytorycznym. Halicki wyjaśnił, że obecnie jego rolą będzie poinformowanie o postępowaniu osób objętych wnioskiem PiS. Następnie - dodał - osoby te będą miały 30 dni na ustosunkowanie się do treści wniosku i przysłanie komisji odpowiedzi.

Wniosek PiS - na podstawie ustawy o Trybunale Stanu - skierowała do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Jej doradczyni Iwona Sulik powiedziała dzisiaj, że wniosek jest poprawny formalnie.

Decyzji Kopacz nie chciał komentować Krzysztof Luft, jeden z członków Rady, którego wniosek dotyczy. Jak zaznaczył, _ rozstrzyganie w sprawach wniosków o postawienie przed Trybunałem Stanu to wyłączna kompetencja Sejmu _. Zastrzegł jednak, że w sprawie, której dotyczy wniosek PiS, nie czuje się winny.

Poseł PiS Stanisław Piotrowicz, który jest przedstawicielem wnioskodawców, uważa, że KRRiT, w trakcie procesu przyznawania koncesji, dopuściła się dyskryminacji i nierównego traktowania podmiotów. Zarzucił też członkom Rady naruszenie konstytucji, ustawy o radiofonii i telewizji, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz konwencji międzynarodowych.

Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS czterech członków KRRiT PiS złożyło pod koniec stycznia. Nie wymieniono w nim piątego z członków Rady Stefana Pastuszki, który wstrzymał się podczas głosowania nad przyznaniem TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

Zgodnie z ustawą o TS za naruszenie konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą m.in. członkowie KRRiT. Wniosek w tej sprawie marszałkowi Sejmu może złożyć prezydent, grupa 115 posłów lub sejmowa komisja śledcza. Marszałek Sejmu kieruje następnie wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Wstępny wniosek o postawienie w stan oskarżenia lub o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu musi spełniać warunki wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia i zawierać podpisy wszystkich wnioskodawców, a także wskazywać osobę upoważnioną do występowania w imieniu wnioskodawców w dalszym postępowaniu przed organami Sejmu.

Jeżeli wstępny wniosek nie odpowiada warunkom określonym w ustawie, marszałek Sejmu, w uzgodnieniu z Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, wzywa reprezentanta wnioskodawców, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia. Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne, wówczas zostaje skierowany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie.

Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesyła niezwłocznie osobie objętej wnioskiem odpis wstępnego wniosku, informując ją o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz o innych uprawnieniach przysługujących tej osobie w postępowaniu przed Komisją.

Po zakończeniu postępowania Komisja uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie osoby lub osób objętych wnioskiem do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu albo o umorzenie postępowania. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. członków KRRiT Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Fundacja o. Tadeusza Rydzyka była jednym z 17 nadawców startujących w konkursie na cztery wolne miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym (MUX-1); Krajowa Rada rozstrzygnęła go w kwietniu 2011 r. Wniosek Lux Veritatis został odrzucony, bo - zdaniem KRRiT - sytuacja finansowa Fundacji nie wróżyła powodzenia przedsięwzięcia: Fundacja w minionych latach miała ujemne wyniki finansowe, które były pokrywane np. z darowizn. Sytuacja finansowa Fundacji na koniec 2010 r. pozwalała na terminowe wywiązywanie się z bieżących zobowiązań, jednak nie miała ona nadwyżki środków, którymi mogłaby finansować koszty nadawania naziemną drogą cyfrową.

Czytaj więcej w Money.pl
Prezydent o TV Trwam: "Nic nie mogę" Bronisław Komorowski napisał w liście do biskupa Alojzego Meringa, że _ nie może w żaden sposób wpływać _ na przebieg sprawy przyznania koncesji.
Jest decyzja w sprawie koncesji dla Rydzyka Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała fundacji o. Tadeusza Rydzyka koncesję na nadawanie programu TV Trwam przez kolejne 10 lat.
Decyzja w sprawie TV Trwam "kuriozalna" _ Przyjmujemy to orzeczenie z oburzeniem _- napisali posłowie.
Tagi: tv trwam, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz