Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Trybunał Sprawiedliwości potępił Węgry za emerytury sędziów

0
Podziel się

Zgodnie z orzeczeniem, wprowadzone na Węgrzech obniżenie wieku emerytalnego sędziów, prokuratorów i notariuszy stanowiło dyskryminację ze względu na wiek.

Trybunał Sprawiedliwości potępił Węgry za emerytury sędziów
(Neilhooting/CC/Flickr)
bEiuuGZN

W wydanym dziś orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu uznał wprowadzone na Węgrzech znaczne obniżenie wieku emerytalnego sędziów, prokuratorów i notariuszy za nieuzasadnioną dyskryminację ze względu na wiek.

Nowa konstytucja Węgier, która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku, stwierdza w artykule 26, że _ stosunek służbowy sędziów może trwać do osiągnięcia ogólnie obowiązującego wieku emerytalnego _. Wynosi on obecnie 62 lata, natomiast do tej pory węgierscy sędziowie przechodzili na emeryturę w wieku 70 lat.

Rozwiązanie to krytykowano jako środek, mający pomóc prawicowo-konserwatywnemu rządowi premiera Viktora Orbana w odsunięciu licznych sędziów, których zastąpiliby nominaci bliscy władzom. Nową regulację zaskarżyła w Trybunale Sprawiedliwości UE Komisja Europejska, zarzucając Węgrom naruszenie unijnej dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia.

bEiuuGZP

_ Wyrok Trybunału jest krystalicznie jasny i potwierdza analizę prawną Komisji: zmuszając do pójścia na wcześniejszą emeryturę setki sędziów, prokuratorów i notariuszy, Węgry postępowały niezgodnie z prawem UE _ - powiedziała cytowana w komunikacie KE unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding.

Podkreśliła, że Budapeszt musi teraz podjąć wszelkie niezbędne środki, by dostosować sie do wyroku tak szybko, jak to jest możliwe. KE zapowiedziała, że będzie ściśle monitorować wdrażanie w życie orzeczenia przez Węgry.

Trybunał orzekł, że poprzedni stan prawny prowadził do powstania u sędziów _ zasadnych oczekiwań co do utrzymania się na służbie do czasu osiągnięcia tego wieku (70 lat). Zakwestionowane przepisy dokonały zaś nagłego i znacznego obniżenia granicy wieku obligatoryjnego zaprzestania działalności, nie przewidując środków przejściowych, które mogłyby chronić uzasadnione oczekiwania tych osób. Osoby te są zatem zmuszone opuścić automatycznie i ostatecznie rynek pracy, przy czym nie miały one czasu na podjęcie środków, w szczególności o charakterze ekonomicznym i finansowym, wymaganych przez taką sytuację _.

Orzeczenie zwraca uwagę, że _ emerytura tych osób jest o co najmniej 30 proc. niższa od ich wynagrodzenia _, a ich przedterminowe zwolnienie _ nie uwzględnia okresów składkowych i nie gwarantuje zatem prawa do emerytury w pełnym wymiarze _.

bEiuuGZV

Ponadto radykalne obniżenie wieku przechodzenia sędziów na emeryturę _ nie jest środkiem koniecznym do osiągnięcia celu zakładającego ujednolicenie wieku emerytalnego w zawodach objętych służbą publiczną _, a zakwestionowane uregulowanie _ nie jest właściwe dla zamierzonego celu zakładającego wdrożenie bardziej zrównoważonej struktury wiekowej _ pracowników wymiaru sprawiedliwości - zaznaczył Trybunał.

W sentencji orzekł, że Węgry naruszyły zobowiązania wynikające z dyrektywy w sprawie równego traktowania, co jest uchybieniem państwa członkowskiego UE, wymagającym od niego jak najszybszego zastosowania się do wyroku. Gdyby to nie nastąpiło, Komisja Europejska może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych.

Unijne reguły równego traktowania w miejscu zatrudnienia zabraniają dyskryminacji w pracy ze względu na wiek. _ W przypadku Węgier Komisja nie znalazła żadnego obiektywnego uzasadnienia drastycznego obniżenia granicy wieku dla sędziów, prokuratorów i notariuszy _ - czytamy w oświadczeniu KE.

Węgierski Trybunał Konstytucyjny już wcześniej zawiesił obowiązywanie dokonanego przez ustawę zasadniczą obniżenia wieku emerytalnego sędziów. Dzięki temu 274 zwolnionych na mocy tej regulacji sędziów może obecnie na drodze sądowej domagać się przywrócenia do pracy.

bEiuuGZW
Czytaj więcej w Money.pl
Nie wpuścili prezydenta. Trybunał: Mieli prawo Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznał, że władze Słowacji miały prawo zakazać wjazdu ówczesnemu prezydentowi Węgier na swoje terytorium w roku 2009.
Niekorzystny wyrok ws. pracujących za granicą Polak, który w rzeczywistości pracuje tylko w jednym z kilku państw unijnych wymienionym w umowie o pracę, nie może być ubezpieczony w polskim ZUS.
Znany biznesmen wygrał z Polską Lobbysta oskarżany o wręczania łapówek dostanie odszkodowanie. Tak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka.
bEiuuHaq
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)