Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sześciolatki w szkole. Będzie zmiana przepisów?

0
Podziel się:

Zniesienie obowiązku szkolnego i powrót do zasady, że to rodzice decydują, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat - zakłada projekt nowelizacji ustawy.

Sześciolatki w szkole. Będzie zmiana przepisów?
(izusek/iStockphoto)
bECQmBqZ

Zniesienie obowiązku szkolnego i powrót do zasady, że to rodzice decydują, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat - zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowany przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.

_ - Przede wszystkim chodzi nam o wolny wybór rodziców, w jakim wieku dzieci rozpoczynają naukę _ - powiedział dziennikarzom Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie chce, by projekt był rozpatrywany przez Sejm jako inicjatywa obywatelska. W poniedziałek złożyli w Sejmie 13,5 tys. podpisów osób, które popierają ich pomysł (aby zarejestrować komitet inicjatywy obywatelskiej wystarczy przedstawić tysiąc podpisów pod projektem). By projekt mógł być wniesiony pod obrady Sejmu, komitet będzie musiał w ciągu trzech miesięcy zebrać 100 tys. podpisów obywateli popierających jego inicjatywę.

bECQmBrb

_ - Doświadczenia kilku ostatnich lat pokazują, że aby konstytucyjna gwarancja "rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" nie była martwym zapisem, potrzebna jest ponadprzeciętna aktywność obywatelska, która doprowadzi do zmiany prawa _ - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jego autorzy oprócz powrotu do zasady, że to rodzice decydują o wieku rozpoczynania przez dziecko nauki, chcą zniesienia obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków i możliwości - na wniosek rodziców - powrotu dziecka z I klasy do przedszkola, do którego wcześniej uczęszczało.

Chcą też, by w przypadku wybrania przez nauczycieli klas I-III szkół podstawowych innego podręcznika niż przygotowywany na zlecenie MEN darmowy _ Nasz elementarz _, jego zakup był dotowany przez państwo. Opowiadają się też za powrotem możliwości organizowania przez przedszkola dodatkowych zajęć opłacanych przez rodziców.

Zaproponowano w projekcie, by uczestnictwo dziecka w zajęciach realizowanych w przedszkolu lub szkole przez podmioty zewnętrzne wymagało każdorazowo zgody jego rodziców, po uprzednim zapoznaniu się przez nich ze szczegółowym zestawieniem treści programowych i wykazem wykorzystywanych materiałów.

bECQmBrh

Projekt przewiduje też zakaz tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych; przedszkole mieszczące się w tym samym budynku co szkoła nie mogłoby tworzyć z nim struktury organizacyjnej i administracyjnej, ma mieć odrębność lokalową i finansowo-księgową. Z kolei szkoła podstawowa i gimnazjum będą miały obowiązek zorganizowania stołówki, a na wniosek rady rodziców także kuchni. Rady rodziców opiniowałyby decyzje o likwidacji szkół, przedszkoli.

Nie jest to pierwsza inicjatywa obywatelska wniesiona do Sejmu przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. W 2011 r. zebrało ono prawie 350 tys. podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakładał m.in. odstąpienie od wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. We wrześniu tego roku odrzucił go Sejm.

Z kolei w listopadzie ub. roku Sejm odrzucił obywatelski wniosek stowarzyszenia o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. Pod tym wnioskiem podpisało się prawie milion osób. Debata nad nim pokazała, że spośród pięciu pytań, jakie autorzy wniosku chcieli zadać obywatelom, najważniejsze dotyczyło właśnie zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Czytaj więcej w Money.pl
Sześciolatki w szkole. Co dalej? Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców po raz kolejny podejmuje próbę zahamowania reformy obniżającej wiek szkolny.
Obowiązek szkolny dla 6-latków utrzymany Sejm odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący tej sprawy.
Plan PO: Sześciolatki mogą wrócić do zerówki Odroczenie nauki sześcioletniego dziecka w I klasie to propozycja którą przedstawili posłowie PO.
bECQmBrC
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)