Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

0
Podziel się

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami,
dotyczącą zwrotu nieruchomości byłym właścicielom, których wywłaszczono po wojnie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
bEhyyOXV

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącą zwrotu nieruchomości byłym właścicielom, których wywłaszczono po wojnie.

W głosowaniu wzięło udział 430 posłów. Za było 279, przeciw - 14; od głosu wstrzymało się 137. Obowiązująca dotychczas ustawa o gospodarce nieruchomościami wymienia przepisy, na podstawie których wywłaszczano Polaków z ich ziemi w okresie powojennym, ale pominięto w niej art. 47 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości z 1958 r., który widniał na niektórych aktach wywłaszczeniowych. Z tego powodu osoby, które mają w aktach notarialnych dotyczących wywłaszczenia wpisany jako podstawę prawną art. 47, nie mogą odzyskać swoich nieruchomości - w odróżnieniu do osób, które mają w swoich aktach notarialnych wpisane artykuły wymienione w ustawie.

Kwestionowany art. 47 ustawy z marca 1958 r. był osobną przesłanką wywłaszczenia i pozwalał na wywłaszczenie nieruchomości już uprzednio zajętej i wykorzystywanej w jakimś celu, bez uprzedniego przeniesienia własności.

bEhyyOXX

Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że obowiązująca ustawa ogranicza prawo osób, które kiedyś wywłaszczono. Orzeczenie Trybunału dotyczyło nieruchomości podlegających Skarbowi Państwa, ale Senat zaproponował, aby zwroty dotyczyły także nieruchomości gminnych.

Posłowie PiS chcieli wyłączenia gmin z obowiązku zwrotu nieruchomości byłym właścicielom. Argumentowali, że konieczne jest wykonanie analiz ws. ewentualnej skali zwrotów nieruchomości przez gminy, gdyż nie wiadomo, jakie straty majątkowe mogą one z tego tytułu ponieść. Poprawka ta została negatywnie zaopiniowana w środę przez sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego oraz polityki regionalnej.

Wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń stwierdził dwa dni temu, że _ zasadne jest zrównanie uprawnień obywateli, których nieruchomości zostały wywłaszczone pod cele publiczne, tak w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, jak i w stosunku do nieruchomości gminnych. Należy zrównać obywateli wobec prawa niezależnie od tego, który z podmiotów dokonał wywłaszczenia ich nieruchomości _.

Czytaj więcej w Money.pl
Wzmocnią nadzór nad rynkiem finansowym Sejm przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Usprawni ona pracę KNF-u.
Będą zmiany w funduszach? Rząd przyjął... Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do przepisów europejskich.
Prezydent podpisał ustawy. Zobacz, jakie Komorowski podpisał dziś m.in. nowelizację ustawy o systemie oświaty, spółdzielniach mieszkaniowych i świadczeniach opieki zdrowotnej.
bEhyyOYy
nieruchomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)