Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sejm przyjął zasady dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół

0
Podziel się:

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 232 posłów, 183 było przeciw, 33 wstrzymało się od głosu.

Sejm przyjął zasady dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół
(monkeybusinessimages/iStockphoto)

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty wprowadzającą bardzo szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół. Określono m.in. kryteria, które dają pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 232 posłów, 183 było przeciw, 33 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek PiS o odrzucenie projektu noweli w całości. Wniosek ten poparło 139 posłów, 267 było przeciw, 43 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia tego roku. Trybunał orzekł wówczas, że dotychczasowe zapisy ustawy o systemie oświaty o naborze do publicznych przedszkoli i szkół są niekonstytucyjne. Uznał, że dają ministrowi edukacji zbyt dużą swobodę w ich ustalaniu. Dał 12 miesięcy na usunięcie tej wady prawnej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy w pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się placówka. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas najpierw przyjęte zostaną dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców (obowiązuje definicja analogiczna jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę; nie może być ich więcej niż sześć. Jednym z nich musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica. Innym może być kryterium dochodowe. Gmina ma określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów.

Podczas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi uczniowie mieszkający w rejonie danej szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć uczniów mieszkających poza rejonem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Również w przypadku szkół ponadgimnazjalnych zachowane zostaną w dużym zakresie dotychczas obowiązujące rozwiązania. Tak, jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. W przypadku równorzędnych wyników decydować będą kryteria związane z sytuacją rodzinną dziecka.

Jednocześnie zostaną zachowane uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: będą oni przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego do wybranego publicznego gimnazjum lub publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zasadnicza część nowych przepisów obowiązywać będzie dopiero podczas rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Do tego czasu rekrutacja będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach.

Nowelizacja reguluje także inne kwestie niezwiązane z rekrutacją. Wprowadza m.in. zapis, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach za zgodą kuratora oświaty w przedszkolu będzie można zatrudnić osobę bez kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia _ zajęć rozwijających zainteresowania _. Chodzi o osoby, które prowadziłyby w przedszkolach zajęcia dodatkowe.

Posłowie odrzucili poprawkę Solidarnej Polski, która głosiła, że kurator nie może wyrazić zgody na zatrudnienie takiej osoby do prowadzenia zajęć z zakresu podstawy programowej. Za przyjęciem tej poprawki było 84 posłów, 233 było przeciw, 130 wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej w Money.pl
Kolejny ważny projekt dla rodziców. Zmiany w... Do dalszych prac parlamentarnych senacka Komisja Ustawodawcza skierowała własny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.
Miliony na przedszkola. Gdzie trafią pieniądze? 210 mln zł z UE zostanie w 2013 r. przeznaczonych na modernizację przedszkoli przy szkołach podstawowych.
TK nakazał zmianę ustawy o przedszkolach Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o zasadach rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli jest niezgodny z konstytucją.

Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)