Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd zajmuje się przemocą wobec kobiet i karami więzienia

0
Podziel się:

Celem rządowej propozycji jest doprowadzenie do częstszego stosowania kar ograniczenia wolności oraz grzywien.

Rząd zajmuje się przemocą wobec kobiet i karami więzienia
(Grzegorz Rogiński/KPRM)
bECGGzSd

Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej pod koniec 2012 r. Rząd zdecydował wtedy także o złożeniu oświadczenia, że będzie stosować konwencję zgodnie z zasadami polskiej konstytucji. Dziś może dojść do jej ratyfikowania.

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

O ratyfikowanie Konwencji od dawna apelują organizacje kobiece, broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy. Na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem rozmawiały w marcu przedstawicielki Kongresu Kobiet. O jej ratyfikację upominały się także uczestniczki tegorocznej Manify zorganizowanej w stolicy z okazji Dnia Kobiet.

bECGGzSf

Konwencję krytykowało natomiast m.in. prezydium Episkopatu Polski. Według biskupów dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną, niepokój hierarchów wzbudził też - jak ocenili - _ obowiązek edukacji i promowania m.in. "niestereotypowych ról płci", a więc homoseksualizmu i transseksualizmu _.

W połowie marca po 364. plenarnym zebraniu KEP biskupi napisali, że w ich ocenie Polska ma już obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. Jednocześnie zapewnili, że są przeciwni jakiejkolwiek formie przemocy wobec kobiet i wypowiadają się zdecydowanie za równouprawnieniem.

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przekonywała, że _ w konwencji nie ma artykułu, który by uderzał w tradycję; konwencja mówi jedynie, że przemocy nie można usprawiedliwiać tradycją ani religią _.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem obszernych zmian w kodeksie karnym prowadzących do - jak zaznacza resort sprawiedliwości - _ zmiany filozofii karania _. Celem rządowej propozycji ma być przede wszystkim doprowadzenie do częstszego stosowania kar ograniczenia wolności oraz grzywien przy ograniczeniu orzekania kar więzienia w zawieszeniu.

bECGGzSl

Według zamierzeń Ministerstwa Sprawiedliwości po zmianach ma zostać odwrócony niekorzystny trend, zgodnie z którym kara pozbawienia wolności w zawieszeniu jest wymierzana najczęściej. Jak zapowiada resort, po uchwaleniu ustawy _ kara pozbawienia wolności będzie zarezerwowana dla bardzo poważnych przestępstw albo dla sprawców, którzy nie rokują poprawy _. Propozycja zmian w kodeksie karnym - po uchwalonych już zmianach procedury karnej - jest drugą częścią reformy mającej wejść w życie w 2015 r.

Inny z punktów posiedzenia rządu, to projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, zgodnie z którym bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na domu lub mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Kredyt ten ma być oferowany osobom starszym, np. emerytom. Projekt nie narzuca jednak limitu wieku.

Ponadto propozycja przewiduje, że bank będzie musiał przekazać klientowi formularz informacyjny o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego co najmniej siedem dni przed zawarciem umowy. Ma to być dodatkowe zabezpieczenie dla seniora, żeby mógł się zastanowić, czy umowa mu odpowiada. Eksperci wskazują, że emerytury Polaków w perspektywie kolejnych lat nie będą należały do wysokich, odwrócony kredyt hipoteczny pozwoli więc seniorom zwiększyć bieżące dochody.

Z kolei projekt nowelizacji specustawy drogowej - którym również zajmie się rząd - zakłada, że nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także duże firmy, które pracowały przy budowie autostrad, ale nie otrzymały zapłaty, będą mogły zwrócić się o wypłacenie zaległych należności. Proponowane rozwiązania są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy specustawy - dotyczące spłaty należności firm, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - powinny objąć też dużych podwykonawców.

bECGGzSm

Rząd ma ponadto przyjąć Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-20, który zakłada m.in. 2,5-krotny wzrost liczby lądowisk przyszpitalnych, zapewnienie 80 proc. Polaków pomocy ratunkowej w ciągu kwadransa i modernizacja sprzętu OSP.

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Propozycja - wdrażająca przepisy unijnej dyrektywie - ma na celu zachęcenie inwestorów budowlanych do stosowania technologii ograniczających zużycie energii.

Teraz każdy nowy budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. Projekt zwalnia z tego wymogu domy budowane na własny użytek. Obowiązek sporządzania świadectw nie będzie też dotyczył m.in. zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków przeznaczonych do użytkowania na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Z kolei bezpłatne udostępnianie dla celów edukacyjnych i badawczych danych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, zakłada projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Propozycja resortu administracji i cyfryzacji zakłada nieodpłatne udostępnianie wszystkim zainteresowanym materiałów z czterech zbiorów danych: państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, zbioru obiektów ogólnogeograficznych (jest to baza danych, która pozwala opracować mapy o skali 1:250 000, czyli mapy o dokładności wyższej niż popularna usługa internetowa Google Maps), zbioru danych (to numeryczny model terenu w siatce nie mniejszej niż 100 metrów - czyli ukształtowanie terenu mierzone z dokładnością co 100 metrów) i rejestru nazw geograficznych.

bECGGzSn

Natomiast większe bezpieczeństwo prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych (odpowiednio - GMO i GMM) zakłada projekt nowelizacji ustawy o GMO. Jednym z głównych celów projektu nowelizacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim prac wymagających _ zamkniętego użycia organizmów genetycznie modyfikowanych _ - na przykład takich, z jakimi mają do czynienia naukowcy.

Czytaj więcej w Money.pl
Kiedy poznamy "dekalog" Piechocińskiego? Jak zapowiadano ma się on opierać na 6 filarach.
Większe kary dla somalijskich piratów Hiszpański sąd najwyższy podniósł o pięć lat kary więzienia wymierzone sześciu somalijskim piratom, którzy w 2012 roku zaatakowali u wybrzeży Afryki hiszpański okręt.
Umowy śmieciowe ze składką na ZUS Propozycja zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada podwyższenie podstawy wymiaru składek do minimalnego wynagrodzenia w przypadku zleceniobiorców.
bECGGzSG
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)