Notowania

służby mundurowe
23.10.2012 14:45

Rząd obetnie kolejne przywileje mundurowym

- Reforma przyczyni się do zwiększenia liczby funkcjonariuszy, którzy będą obecni na służbie każdego dnia - ocenia MSW.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Paweł Supernak)

*Rada Ministrów zajmie się propozycjami zmian w zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Propozycje przedłożone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakładają, że funkcjonariusze, którzy są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą otrzymają 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. *

Teraz funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Średnio codziennie 6 tysięcy policjantów przebywa na zwolnieniu chorobowym.

Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania zakładają, że funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim otrzymają, co do zasady 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny.

Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób pozostających na zwolnieniach lekarskich zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Nagrody będą otrzymywać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępie chorych kolegów.

Proporcjonalnie do zmniejszenia uposażenia zmniejszeniu podlegać będzie także nagroda roczna. Obniżenie uposażenia nie wpłynie na wymiar podstawy emerytury i renty.

Zmiany zakładają zbliżenie przepisów dotyczących formacji mundurowych do regulacji obowiązujących w systemie powszechnym, przy zachowaniu różnic wynikających ze specyfiki służby funkcjonariuszy i żołnierzy. Tak jak w systemie powszechnym, funkcjonariusze będą zwalniani od zajęć służbowych na podstawie zwolnień lekarskich, wystawianych zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenia te będą podlegały kontroli lekarzy orzeczników ZUS, tak samo jak w przypadku pracowników cywilnych.

Funkcjonariusze i żołnierze, którzy przebywając na zwolnieniu lekarskim będą pracować zarobkowo lub wykorzystywać zwolnienie niezgodnie z jego celem stracą prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.

Jak twierdza przedstawiciele resoru, proponowane rozwiązania spowodują_ wzrost motywacji do służby funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zastępują osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich _. _ Przygotowywana reformy powinna się przyczynić do zwiększenie liczby funkcjonariuszy, którzy będą obecni na służbie każdego dnia. Więcej funkcjonariuszy codziennie wykonujących obowiązki służbowe przyczyni się do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa obywateli _ - czytamy w komunikacie MSW.

Projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100 proc. uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży.

Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała: podczas służby poza granicami kraju (np. misje i działania ratownicze), została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jest wynikiem czynów o charakterze bohaterskim (np. działania w ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby proponowane zmiany weszły w życie od lipca przyszłego roku. Przyjęte przez Radę Ministrów propozycje znajdują się w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej w Money.pl
Wielkie zmiany "mundurówkach". Oto szczegóły Podwyżki, zmiany w emeryturach i ograniczenie prawa do chorobowego - to dopiero początek reformy.
Nadgodziny w czasie euro? Wypłaty w... Od 10 września wypłacane będą funkcjonariuszom służb podległych MSW pieniądze za nadgodziny podczas zabezpieczania Euro 2012.
Warunki pracy w policji urągają godności? Zawilgocenie, grzyb, popękane szyby, pęknięcia elewacji i odpadający tynk - to polska codzienność na komisariatach.
Tagi: służby mundurowe, msw, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz