Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rynki finansowe, prawa zwierząt i zabójstwa. Co jeszcze na posiedzeniu Senatu?

0
Podziel się

Senatorowie zajmą się ustawą o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. Wysłuchają też informacji o szczycie klimatycznym.

Rynki finansowe, prawa zwierząt i zabójstwa. Co jeszcze na posiedzeniu Senatu?
(Reporter Poland)
bErGPyCt

Ustawa o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym budzi liczne kontrowersje wśród prawników i lekarzy. Prace nad przepisami podjęto w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia wyroków więzienia odbywanych przez seryjnych zabójców, którym kary śmierci zamieniono po 1989 r. na kary 25 lat więzienia.

W nowych przepisach chodzi o _ osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób _. Resort sprawiedliwości podkreśla, że przepisy mają dać możliwość wysłania na terapię osób, które odbyły karę, lecz zachodzi obawa, że znów popełnią przestępstwo. Aby uniknąć zarzutu niekonstytucyjności (podwójnego karania za ten sam czyn), decyzję o skierowaniu do ośrodka zamkniętego powiązano nie z kończącym się wyrokiem, ale z aktualnymi cechami osobowości sprawcy.

Postępowanie w sprawie umieszczenia danej osoby w ośrodku zamkniętym byłoby wszczęte na wniosek dyrektora zakładu karnego, gdy konieczność taką wskażą opinie psychiatryczne i psychologiczne. Przed wydaniem decyzji sąd musiałby poznać opinię o sprawcy dwóch biegłych psychiatrów, a w niektórych wypadkach także psychologa i seksuologa.

bErGPyCv

Senat zajmie się też nowelą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Daje ona Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zagrożeń rynku finansowego, ujednolicenia legalnych definicji z zakresu prawa bankowego, a także zharmonizowania kryteriów badania zdolności kredytowej stosowanych przez banki oraz kredytodawców niebankowych. Zaproponowano również rozszerzenie katalogu podmiotów, którym banki mają obowiązek udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Senatorowie będą też pracować nad nowelą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu wśród nich chorób zakaźnych. Nowelizacja dostosowuje standardy polskie do unijnych w kwestiach dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ponadto zaproponowane zmiany mają zagwarantować wdrożenie niektórych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą m.in. zwalczania pryszczycy, monitorowania chorób odzwierzęcych, wymogów w zakresie zdrowia zwierząt.

W porządku obrad jest także ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu 15 maja 2003 r. Dookreśla on zakres regulacji dot. karania przestępstwa czynnej i biernej korupcji, popełnionego przez krajowych i zagranicznych arbitrów oraz ławników. Ratyfikacja Protokołu ma przyczynić się do wzmocnienia wizerunku Polski jako państwa zaangażowanego w zwalczanie korupcji.

Senatorowie wysłuchają też informacji ministra środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP 19 w Warszawie. Szczyt klimatyczny, który rozpoczął się w poniedziałek, potrwa do 22 listopada. Delegaci zastanawiać się mają m.in. nad tym, jak ma być w przyszłości finansowana polityka klimatyczna.

bErGPyCB
Czytaj więcej w Money.pl
"Psychuszki i czasy radzieckie". Ta ustawa... Elżbieta Radziszewska uważa za nieuprawnione doniesienia medialne o tym, że uchwalona przez Sejm ustawa o leczeniu niebezpiecznych przestępców seksualnych to tworzenie psychuszek.
Ksiądz nie odpowiadał na pytania o pedofili Prokuratorzy chcą ustalić przypadki dzieci, które - jak mówił duchowny - _ wchodziły do łóżek dorosłych ponieważ ich życie intymne potrzebowało wcześniejszego zaspokojenia _.
"Ks. Bochyński czytelnie broni pedofilów" Obie partie są zaniepokojone kontrowersyjnymi słowami księdza Bochyńskiego.
bErGPyCW
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)