Notowania

polska armia
20.01.2012 17:05

Ruszy kwalifikacja wojskowa, następczyni poboru

Wciąż obowiązuje stawienie się przed wojskową komisją lekarską.

Podziel się
Dodaj komentarz
(DNY59/CC/iStockphoto)

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, następczyni poboru, rozpocznie się 6 lutego i potrwa do końca kwietnia - poinformowało MSW. Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską dotyczy w tym roku głównie mężczyzn z rocznika 1993.

Stawiający się przed komisją zostaną przeniesieni do rezerwy. Zainteresowani służbą w armii będą mogli uzyskać potrzebne wskazówki.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1993 r. oraz w latach 1988-92, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Zgłosić powinny się też osoby z roczników 1991-92 wcześniej uznane za czasowo niezdolne do służby, jeśli ich niezdolność upływa przed zakończeniem kwalifikacji albo złożą wniosek o zmianę kategorii.

Do kwalifikacji mają się też stawić kobiety urodzone w latach 1988-93, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji powinny zgłosić się także ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają, w formie decyzji administracyjnej, wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie. Tych ostatnich co roku jest do 400.

Przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej reguluje rozporządzenie ministrów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji z 27 października 2011 r.

Zastąpienie poboru kwalifikacją to jeden z elementów przejścia na armię zawodową. Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła jednak obowiązku stawiennictwa obywatela przed konkretnymi organami państwa i oceny jego potencjalnej przydatności dla wojska. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Osoby, które w przeszłości uchylały się od służby zasadniczej, nie zostały objęte abolicją.

Tagi: polska armia, armia, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz