Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Równouprawnienie płci. Będą zmiany w Kodeksie pracy?

0
Podziel się:

Zastrzeżenia do jednego z zapisów zgłosiła Komisja Europejska, argumentując, że stanowi on przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci.

Równouprawnienie płci. Będą zmiany w Kodeksie pracy?
(ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER)
bEKMjDfV

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce zmienić zapis Kodeksu o tym, że kobiety nie mogą wykonywać prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zastrzeżenia do niego zgłosiła Komisja Europejska, argumentując, że stanowi on przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci.

Nowy zapis - proponowany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy - ma brzmieć, że kobiety nie będą mogły wykonywać prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, mogących zagrażać ich zdrowiu. Do końca września trwają konsultacje tego projektu.

Obecnie, zgodnie z art. 176 Kodeksu pracy, nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W obecnym brzmieniu odnosi się on do wszystkich kobiet, podczas gdy wydane na jego podstawie rozporządzenie dotyczy przede wszystkim kobiet w ciąży i karmiących piersią.

bEKMjDfX

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zastrzeżenia do tego przepisu zgłosiła Komisja Europejska, uznając je za niezgodne z postanowieniami dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. W opinii KE art. 176, odnosząc się do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, stanowi przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.

MPiPS proponuje zatem zmiany w treści art. 176 tak, aby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi w nim o kobiety w ciąży i karmiące piersią. W zmienionym przepisie ma znaleźć się natomiast zapis, że wszystkie kobiety nie będą mogły wykonywać prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (w tym przy ręcznym transporcie ciężarów) mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia, a kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub karmienie. Wykaz tych prac zostanie określony w rozporządzeniu. Zmiany te dotyczyć będą również kobiet - żołnierzy zawodowych.

W projekcie zaproponowano również zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników. Chodzi m.in. o wyraźne powiązanie orzeczenia lekarskiego z treścią skierowania na badania - w tym celu podkreślono, że skierowanie ma zawierać opis warunków pracy na określonym stanowisku.

W orzeczeniu lekarskim będzie można określić ograniczenia do wykonywania określonych czynności lub prac w związku ze stanem zdrowia pracownika. Obecnie lekarz wydaje opinię, że pracownik nadaje się lub nie do pracy na danym stanowisku. Po zmianach będzie mógł np. dopuścić go do wykonywania pracy w mniejszym wymiarze lub określić maksymalną masę przedmiotów, które może przenosić.

bEKMjDgd
Czytaj więcej w Money.pl
O tyle więcej zarabiają mężczyźni w Polsce Mniejsza dysproporcja jest tylko na Słowenii, a podobna - na Malcie i we Włoszech.
Nauczyciele dostaną asystentów? Zamiast osób wspierających nauczycieli w szkołach podstawowych mają pojawić się asystenci nauczycieli, zatrudniani na podstawie kodeksu pracy.
Praca w niedzielę? Prezydent podpisał zmiany Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy rozszerzającą katalog prac, które mogą być wykonywane święta.
bEKMjDgy
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)