Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
donald tusk
01.10.2009 12:38

Resort finansów: Prace nad ustawą o grach są przejrzyste

Pisma są dostępne na stronie ministerstwa.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andrea Danti/Dreamstime.com)

*Ministerstwo Finansów oświadczyło, że przebieg prac nad ustawą o grach losowych jest przejrzysty i nigdy w jego czasie nie zrezygnowano z wprowadzenia zapisu o dopłatach do gier. *

Rzecznik resortu Magdalena Kobos podkreśliła, że również w ostatniej wersji projektu nie skreślono przepisu o dodatkowych obciążeniach. Dodała, że wszelkie pisma dotyczące procesu legislacyjnego ustawy są dostępne na stronie ministerstwa.

To właśnie w sprawie nie nakładania nowych opłat na firmy hazardowe lobbowali wśród wysokich funkcjonariuszy partyjnych PO dwaj biznesmeni z Dolnego Śląska.

Wczoraj CBA poinformowało prezydenta, premiera, władze Sejmu i Senatu, że budżet państwa mógł stracić 469 milionów złotych na zmianach w ustawie o grach losowych.

Kiedy lobbing jest legalny?

Zasady działalności lobbingowej określa ustawa z 7 lipca 2005 r. Zgodnie z nią, za lobbing uważane jest każde działanie prowadzone metodami dozwolonymi przez prawo, mające na celu wywarcie wpływu na organy władzy. Taką rolę pełnią np. organizacje pracodawców, które lobbing mają zapisany w swoich statutach.

W polskim prawie wpływanie na kształt aktów prawnych, korzystny dla środowiska czy grupy przedsiębiorców, jest dozwolony właśnie jako lobbing. Może on być prowadzony zarówno przez osoby fizyczne jak i przedsiębiorców. Aby jednak takie działanie było legalne, musi być prowadzone przez organizację, dla której stanowi on jeden z rodzajów działalności (np. dla organizacji zrzeszającej przedsiębiorców ) lub też gdy jest prowadzony zawodowo, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z mocodawcą, na rzecz którego działa lobbysta.

Jeżeli ktoś prowadzi działalność lobbingową zawodowo, powinien być wpisany do specjalnego rejestru, prowadzonego przez MSWiA. Gdy robi to bez wpisu do rejestru, podlega karze pieniężnej od 3 tys. zł do 50 tys. zł. Nakłada ją minister spraw wewnętrznych i może to robić wielokrotnie. Kara stanowi dochód budżetu państwa.

Lobbysta, który chce mieć wpływ na treść ustawy lub rozporządzenia (także w Sejmie), może zgłosić zainteresowanie udziałem w pracach nad nimi, ale dopiero po udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). *Nie wolno ingerować w treść dokumentów z klauzulą _ ściśle tajne _. *

Zgłoszenie trzeba złożyć do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu, np. ministerstwa. Informuje się w nim m.in. o przyczynach zainteresowania ustawą lub rozporządzeniem, adres i nazwisko osoby, grupy osób czy firmy, na rzecz której się działa, interes, który zamierza chronić i rozwiązanie prawne, o którego wprowadzenie będzie zabiegać.

Kwestią lobbingu zajmował się także Parlament Europejski, w którym od 1996 r. obowiązuje rejestr lobbystów i także kodeks ich postępowania. W maju 2008 r. unijny Parlament przyjął rezolucję określającą zasady działalności grup interesu w instytucjach europejskich (nr 2115/2007). Definiuje ona lobbing jako działania mające na celu wywarcie wpływu na politykę i na podejmowanie decyzji przez instytucje UE. Według rezolucji posłowie sami _ są odpowiedzialni za zapewnienie sobie dopływu wyważonych informacji _, i muszą być niezależni od lobbystów.

Tagi: donald tusk, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, polityka, prawo, najważniejsze, wiadmości, pap
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz