Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
przedszkola
04.11.2013 12:57

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Rząd zajmie się projektem

Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie można złożyć maksymalnie do trzech placówek, chyba że dany samorząd ustali większą ich liczbę.

Podziel się
Dodaj komentarz
(skynesher/iStockphoto)

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawierający m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół będzie omawiany przez rząd jutro. Stanowi on wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia tego roku.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez MEN, w przypadku rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego (np. punktów przedszkolnych) w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będzie pod uwagę to, czy dziecko mieszka na obszarze gminy, gdzie znajduje się przedszkole. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

Następnie będą brane takie czynniki jak: dochód w rodzinie dziecka, wielodzietność rodziny w połączeniu z wysokością dochodu rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność rodzica, rodziców lub rodzeństwa dziecka, to czy dziecko wychowuje samotny rodzic w połączeniu z wysokością dochodu rodziny, czy dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej. W drugiej kolejności brane będą pod uwagę kryteria określane przez samorząd.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie można złożyć maksymalnie do trzech placówek, chyba że dany samorząd ustali większą ich liczbę.

Podczas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wówczas brane będą pod uwagę w pierwszej kolejności kryteria związane z miejscem zamieszkania dziecka, a następnie z sytuacją rodzinną dziecka.

Również w przypadku szkół ponadgimnazjalnych zachowane zostaną w dużym zakresie dotychczas obowiązujące rozwiązania. Tak jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. W przypadku równorzędnych wyników decydować będą kryteria związane z sytuacją rodzinną dziecka.

Jednocześnie zostaną zachowane uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: będą oni przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego do wybranego publicznego gimnazjum lub publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

W projekcie są też przepisy dotyczące zasad przeprowadzania rekrutacji m.in. do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, do publicznych szkół dwujęzycznych, do publicznych oddziałów międzynarodowych, do publicznych szkół dla dorosłych, oraz publicznych szkół i placówek artystycznych.

Proponowana nowelizacja jest związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on w styczniu, że przepisy o naborze do publicznych przedszkoli i szkół są niekonstytucyjne; dał 12 miesięcy na usunięcie wad prawnych. Trybunał uznał, że rozwiązanie, zgodnie z którym ustawa nie gwarantuje każdemu dziecku miejsca w przedszkolu lub szkole publicznej, pozostawiając ministrowi dowolność tworzenia zasad przyjmowania dzieci do szkół obwodowych, narusza konstytucyjne prawo do nauki.

W projekcie znalazły się także zapisy regulujące m.in. kwestie dotyczące wyboru podręczników przez szkoły, zatrudniania w szkołach podstawowych osób wspierających nauczycieli w klasach I-III i na świetlicach, zatrudniania w przedszkolach osób nie będących nauczycielami. Zaproponowano też zapisy doprecyzowujące przepisy dotyczące przekazywania przez samorządy prowadzenia szkół innym podmiotom.

Czytaj więcej w Money.pl
Te zmiany dotkną setek tysięcy Polaków Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy regulującym zasady rekrutacji do przedszkoli.
TK nakazał zmianę ustawy o przedszkolach Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o zasadach rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli jest niezgodny z konstytucją.
Zapłacisz matce za opiekę nad wnukami? Politycy chcą, by babcie zarabiały na pomaganiu dzieciom. To absurdalna idea czy trafiona?
Tagi: przedszkola, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz