Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
ławnik
15.04.2011 12:18

Radni nie będą mogli być ławnikami

Według nowelizacji ławnikami nie będą mogli być radni powiatów i województw.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Mikdam/Dreamstime)

Sejm uchwalił nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych, która zmienia m.in. zasady zgłaszania i odwoływania ławników sądowych.

Ławnicy to polska wersja _ ławy przysięgłych. _ Zasiadają w składach orzekających w procesach o najcięższe zbrodnie, uczestniczą w rozstrzyganiu spraw o rozwód, o opiekę nad dzieckiem, czy w sprawach z dziedziny prawa pracy.

Z końcem maja w całej Polsce rusza nabór na kolejną kadencję ławników sądowych.

Według noweli do kategorii osób, które nie mogą pełnić funkcji ławnika, czyli np. policjantów, duchownych, żołnierzy i adwokatów i radnych gmin, dodano radnych powiatów i województw. Ma to zapewnić przestrzeganie konstytucyjnej zasady podziału władz.

Do dotychczasowego warunku zamieszkiwania lub zatrudnienia w miejscu kandydowania na ławnika co najmniej od roku dodano możliwość kandydowania w przypadku prowadzenia w miejscu kandydowania działalności gospodarczej. Ponadto do dokumentów, które jest zobowiązany składać każdy kandydat na ławnika, dodano m.in. warunek złożenia przez kandydata oświadczenia, że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza ta nie została mu ograniczona lub zawieszona.

Do tej pory kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszać mogły jedynie związki zawodowe i organizacje pracodawców. Nowela daje tę możliwość innym organizacjom społecznym i obywatelom. Jednocześnie wskazano jednak, że _ do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych _.

Nowela doprecyzowuje również tryb odwołania ławnika. Może być odwołany przez radę gminy, gdy nie wykonuje swych obowiązków lub np. zachowuje się w sposób godzący w powagę sądu. Dotąd ławnik skreślony z listy mógł jedynie odwołać się do sądu administracyjnego. Teraz rada gminy będzie musiała go wysłuchać i w sprawie odwołania zasięgnąć opinii kolegium sądu i rady ławniczej.

W noweli wymieniono również czynności ławnika, za które przysługuje mu pieniężna rekompensata (zwana wcześniej dietą ławniczą). Są nimi: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzanie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej. Według danych resortu jeden dzień udziału w posiedzeniu sądu to rekompensata 60 zł dla ławnika. 40 proc. ławników to osoby aktywne zawodowo, blisko połowa jest w wieku od 36 do 55 lat.

Za przyjęciem ustawy było 278 posłów, przeciw - 13, a 137 wstrzymało się od głosu.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/114/t34418.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/beda;ograniczenia;w;powolywaniu;lawnikow,252,0,751356.html) Będą ograniczenia w powoływaniu ławników Rząd opowiedział się za zmianami w ich wybieraniu, odwoływaniu i wynagradzaniu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/89/t77913.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/mon;zaplaci;za;balagan;w;reformie;sadownictwa,5,0,653317.html) MON zapłaci za bałagan w reformie sądownictwa Sędziowie przejdą w stan spoczynku i będą dostawać 60 tys. zł rocznie.
Tagi: ławnik, kraj, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz