Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rada Europy chwali Polskę za walkę z korupcją

0
Podziel się:

Polskę oceniali Eksperci Grupy Państw Przeciwko Korupcji (ang. GRECO), czyli organu Rady Europy do walki z korupcją

Rada Europy chwali Polskę za walkę z korupcją
(Stachnik/Reporter)
bECGlpyZ

Rada Europy chwali polskie władze za poważne podejście do problemu zapobiegania korupcji wśród polityków i w wymiarze sprawiedliwości, ale wytyka jednocześnie braki m.in. dotyczące zdefiniowania konfliktu interesów oraz zbyt ogólne przepisy.

Eksperci Grupy Państw Przeciwko Korupcji (ang. GRECO), czyli organu Rady Europy do walki z korupcją, w opublikowanym w piątek raporcie piszą, że władze Polski poważnie traktują kwestię zapobiegania korupcji w odniesieniu do posłów, sędziów i prokuratorów, za co należy im się pochwała.

_ Nie ma potrzeby przeprowadzania fundamentalnych zmian w Polsce, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia jeśli chodzi o bieżące działania antykorupcyjne _ - czytamy w dokumencie. GRECO zwraca uwagę na istnienie _ solidnych ram prawnych _ w polskim ustawodawstwie m.in. oświadczeń majątkowych, czy rygorystycznych przepisów zakazujących łączenia niektórych stanowisk i funkcji.

bECGlpzb

_ - Ogólnie jesteśmy zadowoleni z tej oceny. Zgodnie z raportem Polska, tak jak inne państwa będące członkami GRECO i objęte ewaluacją, powinna wykonać rekomendacje w ciągu 18 miesięcy od dnia przyjęcia raportu. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już działania zmierzające do ich realizacji _ - powiedziała rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Patrycja Loose.

Raport wskazuje jednak na braki, w wyniku których nawet sami zainteresowani nie są pewni, jakiego zachowania się od nich oczekuje, jeśli chodzi o możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów. Zresztą pojęcie to - zauważają autorzy dokumentu - nie jest odpowiednio zdefiniowane. Z kolei zasady umieszczone w kodeksach etycznych (mające swe odniesienia w przepisach prawa) w obecnej formie są zbyt ogólne, aby mogły być wytycznymi postępowania w odniesieniu do konkretnych sytuacji.

Loosie poinformowała, że w odniesieniu do sędziów i prokuratorów raport zawiera zbliżone rekomendacje. Dotyczą one m.in. uzupełnienia zbiorów zasad etyki zawodowej o wskazówki w zakresie dotyczącym konfliktu interesów, zapewnienia doradztwa sędziom i prokuratorom w przedmiocie etyki zawodowej, wzmocnienia współpracy instytucji odpowiedzialnych za kontrolę oświadczeń majątkowych i rozważenia możliwości rozszerzenia zakresu informacji podawanych w oświadczeniach majątkowych.

W swych wytycznych RE sugeruje, by uzupełniono kodeksy etyki dla posłów, sędziów i prokuratorów nie tylko o kwestie dotyczące konfliktu interesów, ale też o zagadnienia dotyczące przyjmowania prezentów, czy (w przypadku posłów) nadużywaniu informacji i zasobów publicznych. Rada zaleca też, by takie same standardy etyczne zostały wprowadzone dla senatorów.

bECGlpzh

Zwraca również uwagę na konieczność rozszerzenia zakresu oświadczeń majątkowych parlamentarzystów, prokuratorów i sędziów o informacje na temat majątku ich małżonków, członków rodziny, a w niektórych przypadkach nawet innych bliskich krewnych, ale bez konieczności podawania tych informacji do wiadomości publicznej.

Eksperci RE uważają, że Polska powinna wprowadzić odpowiedzialność prawną dla sędziów i prokuratorów, którzy podają nieprawdę w oświadczeniach majątkowych. Sugerują również zwiększenie uprawnień Krajowej Rady Prokuratury, by mogła ona skutecznie egzekwować od śledczych przestrzeganie kodeksu etycznego.

Inna ze wskazówek przewiduje np. organizowanie szkoleń i ustanowienie specjalnych doradców, którzy poufnie radziliby politykom, sędziom, czy prokuratorom np. w sprawach mogących powodować konflikt interesów.

W rekomendacjach podkreślono również, że kontakty parlamentarzystów z lobbystami i innymi osobami trzecimi, które chcą mieć wpływ na proces legislacyjny, powinny być bardziej przejrzyste.

bECGlpzi

Grupa Państw Przeciwko Korupcji zwraca również uwagę, że mechanizmy kontrolne dotyczące przestrzegania norm antykorupcyjnych są bardzo rozwinięte, ale często są zbyt skomplikowane, by odpowiednie organy mogły z nich skutecznie korzystać.

Rada Europy zaleca Polsce dalsze prace nad udoskonalaniem prawa i procedur podkreślając, że postępy w zapobieganiu korupcji wśród polityków i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości mogą przyczynić się do wzrostu poziomu zaufania społeczeństwa do parlamentarzystów i sądownictwa.

Raport o Polsce zatytułowany _ Zapobieganie korupcji wśród członków parlamentu, sędziów i prokuratorów _ został opublikowany po raz czwarty.

GRECO powołana została w 1999 roku przez Radę Europy. Zadaniem zrzeszającego obecnie 49 krajów organu jest podnoszenie standardów zwalczania korupcji poprzez monitorowanie zgodności obowiązujących w krajach członkowskich przepisów z antykorupcyjnymi standardami wyznaczonymi przez Radę Europy.

bECGlpzj
Czytaj więcej w Money.pl
Głośna afera korupcyjna znów trafia do sądu W listopadzie 2011 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok wobec siedmiu oskarżonych.
Pokażą nam, jak nie brać i nie dawać w łapę Raport na temat zapobiegania korupcji w Polsce, przygotowują eksperci Grupy Państw przeciw Korupcji.
bECGlpzC
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)