Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Projekt konstytucji Twojego Ruchu. Co zawiera?

0
Podziel się:

Likwidacja Senatu, zmniejszenie liczby posłów, zapisy umożliwiające przyjęcie euro, zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną - to propozycje zawarte w projekcie konstytucji Twojego Ruchu.

Janusz Palikot, szef Twojego Ruchu
Janusz Palikot, szef Twojego Ruchu (Wojciech Strozyk/REPORTER)
bECGIbLV

Partia chce też usunięcia zapisów o Konkordacie i nauczaniu religii.

Projekt nie przewiduje zapisu o tym, że _ małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej _.

Projekt ma być zaprezentowany jutro w święto Konstytucji 3 Maja. Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja to dzień, w którym myśli się systemowo o państwie" - powiedział Krzysztof Iszkowski, szef think tanku TR i _ trójka _ na warszawskiej liście koalicji Europa Plus Twój Ruch w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

bECGIbLX

Pytany, dlaczego formacja uważa, że obecna konstytucja wymaga zmian, wymienia przede wszystkim potrzebę wprowadzenia do ustawy zasadniczej zapisów umożliwiających przyjęcie przez nasz kraj euro. _ To przesądzi o możliwościach rozwoju Polski w następnych latach _ - podkreśla Iszkowski.

Obecnie konstytucja mówi o tym, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski i to jemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej oraz że NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

TR proponuje, by w ustawie zasadniczej zapisać, że _ centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, który należy do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) _. _ Narodowy Bank Polski prowadzi swoją działalność zgodnie z polityką ESBC dbając o stabilność euro oraz informuje społeczeństwo o polityce pieniężnej ESBC _ - czytamy. Zgodnie z propozycją, zlikwidowana zostałaby także Rada Polityki Pieniężnej.

Projekt TR zakłada też zmianę zapisów dotyczących stosunku państwa z Kościołem. Według Iszkowskiego obecnie kwestia neutralności światopoglądowej państwa jest zapisana w sprzecznych wobec siebie artykułach. Chodzi o zapis mówiący o tym, że: _ Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione _ oraz ten mówiący o tym, że _ stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy _.

bECGIbMd

Zgodnie z projektem TR z konstytucji zniknąłby zapis dotyczący konkordatu. Formacja chce, by cały artykuł odnoszący się do relacji państwo-Kościoły brzmiał w ten sposób: _ Władze publiczne w RP zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Kościoły i związki wyznaniowe działają na zasadach równości i dobrowolności, w pełni podlegając prawu Rzeczypospolitej _.

Propozycja TR zakłada też wprowadzenie zapisu mówiącego, że _ dyskryminacja ze względu na płeć lub orientację seksualną jest zakazana _. Usunięty zostałby natomiast artykuł przewidujący, że _ małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej _. Nie byłoby też adnotacji o możliwości dodawania do przysięgi m.in. prezydenta, premiera i posłów słów: _ Tak mi dopomóż Bóg _.

Twój Ruch proponuje ponadto likwidację Senatu. Iszkowski tłumaczy, że Senat odegrał kluczową rolę w transformacji ustrojowej, ale obecnie nie ma racji bytu.

Partia chce także zmiany liczby posłów. Obecnie konstytucja mówi o tym, że Sejm składa się z 460 posłów.

bECGIbMe

TR chce natomiast uzależnić liczbę posłów od frekwencji wyborczej. W projekcie znalazł się zapis, że: _ liczba posłów wybieranych w danej kadencji odzwierciedla frekwencję wyborczą i ustalana jest w sposób następujący: za każde 0,25 procenta uprawnionych do głosowania, którzy nie wzięli w nim udziału, odejmuje się jeden mandat od liczby 460 _.

_ Jeśli wszyscy obywatele poszliby do wyborów, to Sejm ciągle miałby 460 posłów. Ale w sytuacji, gdy idzie 40 proc. uprawnionych, byłoby to 220 posłów, czyli mniej niż połowa _ - tłumaczy Iszkowski. Przekonuje też, że pomysł TR to _ innowacyjny sposób na zmniejszenie alienacji klasy politycznej poprzez uzależnienie liczby posłów w Sejmie od frekwencji wyborczej _. _ To zmusi polityków, by byli blisko ludzi _ - dodał.

Czytaj więcej w Money.pl
Twój Ruch chce zmieniać konstytucję Janusz Palikot liczy, że szybkie wejście do strefy euro poprą m.in. PO i SLD.
To oczywisty błąd w naszej konstytucji Przy okazji dzisiejszego Święta Flagi wraca sprawa oczywistego błędu w naszej Konstytucji, w części, dotyczącej symboli narodowych.
Konieczna kolejna zmiana w konstytucji?
bECGIbMy
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)