Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prawo zamówień publicznych. Sejm przyjął poprawki

0
Podziel się:

Nowelizacja ustawy dostosowuje ją do tzw. dyrektywy obronnej UE. Wprowadza też zapisy dotyczące wykluczania z przetargów wykonawców, uznanych za nierzetelnych.

Prawo zamówień publicznych. Sejm przyjął poprawki
(Szelag/Reporter)
bECLrIXV

Nowelizacja ustawy dostosowuje ją do tzw. dyrektywy obronnej UE. Wprowadza też zapisy dotyczące wykluczania z przetargów wykonawców, uznanych za nierzetelnych.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi została przygotowana przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Głównym celem regulacji było wprowadzenie w polskim prawie zapisów tzw. dyrektywy obronnej UE. Chodzi o dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa.

Celem nowelizacji jest także zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy czym wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 proc. wartości kontraktu.

bECLrIXX

Przyjęta przez Sejm zmiana mówiła, że wyklucza się dodatkowo wykonawców, w przypadku których wyrządzona z ich winy szkoda bądź nałożona na nich kara przekracza 5 proc. kontraktu. Natomiast można wykluczyć wykonawców, wobec których nie ma prawomocnej decyzji, a zerwane zamówienie przekraczało 20 mln euro, jeśli chodzi o wartość robót budowlanych, a 10 mln euro - w przypadku dostaw lub usług.

Kryteria te złagodził Senat, wskazując potencjalną ich niekonstytucyjność oraz niezgodność z prawem europejskim w wersji przyjętej przez Sejm. Wykluczona z przetargu firma będzie miała prawo odwołać się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej lub do sądu, jeśli uzna, że została potraktowana w sposób niesprawiedliwy. Sejm poparł propozycję Senatu.

Czytaj więcej w Money.pl
Ważne zmiany dotyczące przetargów Większość z ponad 20 poprawek Senatu to poprawki techniczne, dotyczące m.in. ujednolicenia terminologii.
Polska "największym placem budowy w Europie" Minister poinformował, że 2012 rok będzie rekordowy pod względem liczby oddanych inwestycji.
Tak chcą zmienić prawo zamówień publicznych Celem nowelizacji jest zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Łatwiej jednak będzie się od takiej decyzji odwołać.
bECLrIYy
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)