Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo prasowe
23.03.2012 15:05

Prawo prasowe do zmiany. Nadmierne obciążenia?

Proponowana przez senacką komisję nowelizacja może być niebezpieczna dla redakcji i wydawców prasy - uznało ministerstwo kultury.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Maciej Goclon/East News)

Proponowana przez senacką komisję nowelizacja może być niebezpieczna dla redakcji i wydawców prasy * *- uznał minister kultury Bogdan Zdrojewski. *Będą oni musieli liczyć się z ryzykiem obowiązku zamieszczania polemiki z niemal każdą publikowaną treścią. *

Przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą projekt noweli Prawa prasowego przewiduje, że na publikacje prasowe będzie można reagować w formie odpowiedzi, która mogłaby odnosić się nie - jak dziś - do _ stwierdzeń zagrażających dobrom osobistym _, ale do _ faktów podanych w materiale prasowym _ oraz _ zawartych w nim ocen _. Konsultacje społeczne w sprawie tego projektu potrwają do końca kwietnia.

W piśmie do przewodniczącego komisji Piotra Zientarskiego (PO) minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski ocenił, że zaproponowana przez komisję definicja instytucji odpowiedzi prasowej zawiera zarówno elementy dotychczas obowiązującego sprostowania jak i odpowiedzi prasowych, co _ może nie usuwać dotychczasowych wątpliwości wyrażanych w doktrynie i judykaturze co do zakresu obu pojęć _.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów redaktor naczelny pisma jest zobowiązany do opublikowania na wniosek zainteresowanej osoby sprostowania _ rzeczowego i odnoszącego się do faktów wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej _ albo odpowiedzi _ na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym _. W wyroku z grudnia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy te nie precyzują, czym jest sprostowanie, a czym odpowiedź, wobec czego decyzję musi podejmować sam redaktor naczelny. TK uznał, że jest to niekonstytucyjne; termin utraty mocy tych przepisów odroczył do 14 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/0/199168.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/senacka;komisja;proponuje;odejscie;od;sprostowan;prasowych,188,0,1043388.html) *Szykuje się rewolucja w prasie i mediach? * Odejście od sprostowań i pozostawienie odpowiedzi jako jedynej formy reakcji na publikacje prasowe proponuje senacka komisja ustawodawcza w projekcie noweli Prawa prasowego. Konsekwencją będzie lawina grafomańskich artykułów - uważa medioznawca prof. Wiesław Godzic.

Zdrojewski zaproponował komisji _ poddanie pod rozwagę _ argumentów przemawiających za koncepcją noweli Prawa prasowego przygotowanej w resorcie. Ta przewiduje usunięcie instytucji odpowiedzi i pozostawienie sprostowania jako jedynej formy reakcji na publikacje prasowe.

W myśl propozycji MKiDN sprostowanie miałoby być _ rzeczowym i odnoszącym się do faktów oświadczeniem zawierającym zaprzeczenie lub korektę informacji nieścisłej lub nieprawdziwej zawartej w prasie _.

_ - W konsekwencji uchylenia instytucji prawa do odpowiedzi redaktor naczelny będzie zobowiązany publikować jedynie sprostowanie odnoszące się do faktów. Natomiast roszczenia z tytułu ochrony przed zagrażającymi dobrom osobistym lub naruszającymi te dobra stwierdzeniami zawartymi w materiale prasowym, które nie odnoszą się do faktów, lecz są osądami, ocenami lub poglądami, będą rozstrzyganie przez sąd w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego _ - napisał minister kultury.

W myśl resortowego projektu noweli redaktor naczelny odmawiałby opublikowania sprostowania tylko w dwóch przypadkach - gdy byłoby ono nierzeczowe i nie odnosiło się do faktów lub gdyby podważało fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, dotyczącym osoby dochodzącej publikacji sprostowania.

Zdrojewski przypomniał w piśmie do komisji, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z grudnia 2010 r. uchylił art. 46 Prawa prasowego, który przewidywał odpowiedzialność karną redaktora naczelnego za naruszenie przepisów związanych z publikowaniem sprostowania. _ W wyniku uchylenia art. 46 redaktor naczelny będzie ponosił jedynie odpowiedzialność cywilnoprawną _ - napisał.

Senacka komisja proponuje jedynie złagodzenie sankcji karnej za uchylanie się od opublikowania odpowiedzi. Dziś jest to grzywna lub kara ograniczenia wolności, według projektu senatorów - wyłącznie grzywna. Utrzymania przez ustawodawcę odpowiedzialności karnej za odmowę publikacji sprostowania w swoim orzeczeniu TK nie wykluczył. O jej zniesienie apelowały Izba Wydawców Prasy i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Minister zaznaczył, że projekt noweli Prawa prasowego powinien też uwzględniać propozycje zmian wynikające z innych wyroków TK i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o wyrok TK z grudnia 2011 r., który za niekonstytucyjne uznał karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism drukowanych oraz orzeczenie ETPC z lipca 2011 r., w którym uznał, że nie można karać dziennikarza za publikację wywiadu bez autoryzacji.

O prawie prasowym czytaj w Money.pl
Bez pośpiechu z dyrektywą UE. "Po wyborach" Przed wyborami parlamentarnymi do Sejmu nie trafi już projekt nowelizacji ustawy o rtv.
Trybunał Konstytucyjny chroni podejrzanych Koniec uznaniowości w decydowaniu, czy dane osobowe i zdjęcia podejrzanego mogą być opublikowane w prasie.
Trybunał w Strasburgu przeciw autoryzacji Prawo prasowe zostało przyjęte jeszcze przed upadkiem systemu komunistycznego w Polsce, argumentowali sędziowie.
Wizerunek podejrzanych. Zmiany w Sejmie Na postanowienie prokuratora dotyczące ujawnienia danych i wizerunku osoby, wobec której toczy się śledztwo, będzie przysługiwać zażalenie do sądu.
Tagi: prawo prasowe, zdrojewski, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz