Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pracownik na urlopie. Kiedy szef może go odwołać?

0
Podziel się:

Może to nastąpić tylko wtedy gdy występują okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu, np. choroba współpracownika lub kontrola.

Pracownik na urlopie. Kiedy szef może go odwołać?
(Money.pl/ Maciej Miskiewicz)

Pomimo bezwzględnego charakteru prawa do urlopu wypoczynkowego, ustawodawca dopuścił możliwość odwołania pracownika z urlopu. Kiedy jest to możliwe?

Na mocy art. 167 k.p. pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Oznacza to, że możliwość odwołania pracownika z urlopu powinna być traktowana przez pracodawcę jako szczególny wyjątek.

Przepisy kodeksu pracy nie określają formy, w której pracodawca powinien odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Biorąc jednak pod uwagę, że odwołanie z urlopu jest poleceniem służbowym, które może zostać dokonane w każdej formie, która umożliwi pracownikowi zapoznanie się z nim, np. w formie pisemnej, w rozmowie telefonicznej, e-mailu czy za pośrednictwem smsa. W każdym wypadku, pracodawca powinien upewnić się czy pracownik miał możliwość zapoznania się z oświadczeniem o odwołaniu z urlopu.

Komórka służbowa - czy trzeba ją odbierać na urlopie?

W praktyce dyskusyjna pozostaje kwestia konieczności posługiwania się przez pracownika telefonem służbowym podczas urlopu wypoczynkowego. Zasadniczo pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, także poprzez obowiązek odbierania telefonów służbowych, nie znajduje zastosowania podczas urlopu. Oznacza to, że poza szczególnymi przypadkami stanowisk kierowniczych oraz zastrzeżeń w umowach o pracę lub regulaminach pracy, pracownik nie ma obowiązku korzystania z służbowej komórki podczas urlopu.

Prawo pracy

Pracodawca nie jest uprawniony do wyciągania wobec pracownika konsekwencji prawnych z powodu nieodbierania przez pracownika podczas urlopu służbowej komórki. Samo dowodzenie przez pracodawcę celowego nieodbierania telefonu przez pracodawcę jest praktycznie niemożliwe, np. z uwagi na podnoszony przez pracownika brak zasięgu.

Pracownik może odmówić stawienia się w pracy tylko wtedy, gdy wykonanie polecenia powrotu z urlopu byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami umowy o pracę. Zasadniczo odmowa pracownika stawienia się do pracy, tj. odmowa zadośćuczynieniu poleceniu służbowemu, może zostać uznana przez pracodawcę jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, np. obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy lub za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy uprawnia pracodawcę do zastosowania kar porządkowych (nagany lub upomnienia) lub nawet do zastosowania najsurowszej sankcji w postaci rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W praktyce często się zdarza, że pracownicy zostają ukarani porządkową karą nagany.

O zastosowanej karze nagany pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia . Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Należy pamiętać, że kary porządkowe nie mogą być uwzględniane w świadectwie pracy. Gdyby jednak pracodawca wskazał w świadectwie pracy, iż pracownik został ukarany karą nagany, pracownik powinien w terminie 7 dni wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy. Jeżeli pracodawca odmówi sprostowania, należy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa.

Karę nagany uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.

Należy pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu, które stoi w sprzeczności z postanowieniami kodeksu pracy, może prowadzić do poniesienia przez pracodawcę odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 361 § 2 k.c. i art. 471 k.c w zw. z art. 300 k.c., w tym także za utracone przez pracownika korzyści. Niemniej kwestionowanie zasadności odwołania z urlopu może mieć miejsce dopiero po stawieniu się pracownika do pracy, czyli po faktycznym wykonaniu polecenia służbowego.

Autorka jest radcą prawnym w kancelarii KSP Legal & Tax Advice

Więcej na temat urlopu pracownika czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/126/t75902.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/niewykorzystany;urlop;pracownika;jakie;konsekwencje,145,0,877969.html) Niewykorzystany urlop pracownika. Jakie konsekwencje? Pracodawca nie może narzucić pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu w wyznaczonym przez prawo terminie. Rząd szykuje jednak zmiany.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t46602.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/odpowiedzialnosc;pracodawcy;za;niewykorzystany;urlop;pracownika,132,0,823684.html) Odpowiedzialność pracodawcy za niewykorzystany urlop pracownika Nieudzielenie zaległego urlopu do końca I kw. następnego roku grozi zarzutem działania sprzecznego z przepisami Kodeksu pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/197/t82373.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kiedy;nie;mozna;skorzystac;z;urlopu;na;zadanie,84,0,816980.html) Kiedy nie można skorzystać z urlopu na żądanie Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, a jeśli w takiej sytuacji pracownik nie stawi się w pracy, może wobec niego wyciągnąć konsekwencje służbowe.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/47/t77359.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/na;zalegly;urlop;wyslemy;pracownika;bez;jego;zgody,36,0,799268.html) Na zaległy urlop wyślemy pracownika bez jego zgody Zaległy urlop musi być udzielony do 31 marca roku następnego. Jego terminu nie musimy ustalać z pracownikiem.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zalegly;urlop;-;bez;zgody;pracownika,162,0,797346.html) Zaległy urlop - bez zgody pracownika Zaległy urlop musi być udzielony do 31 marca roku następnego i to nawet bez zgody i planowania terminu z pracownikiem.
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)