Notowania

alkohol
11.07.2012 16:09

"Pozory mylą, dowód nie". Nowa edycja kampanii

Inicjatywa policji i browarów ma na celu ograniczanie sprzedaży alkoholu nieletnim.

Podziel się
Dodaj komentarz
(kot2626/iStockphoto)

*Rozpoczęła się kampania _ Pozory mylą, dowód nie _. Inicjatywa ma na celu ograniczanie sprzedaży alkoholu nieletnim. *

Kampania realizowana jest od 2009 roku przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. Celem kampanii jest ograniczenie spożycia napojów alkoholowych przez małoletnich poprzez między innymi uświadomienie młodzieży i sprzedawców o niebezpieczeństwach związanych ze spożywaniem alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

Dyrektor Biura Prewencji młodszy inspektor Ryszard Garbarz przypomniał, że wśród sprawców zabójstw 5 na 7 badanych było pod wpływem alkoholu. Inspektor Garbarz dodał, że alkohol to podstawowy czynnik kryminogenny także wśród nieletnich. W 2011 roku policjanci służby prewencyjnej w całej Polsce ujawnili ponad 15 tysięcy małoletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Byli oni także częstymi sprawcami czynów karalnych popełnianych po alkoholu - w ubiegłym roku odnotowano łącznie 2395 takich przypadków. W ubiegłym roku policja wykryła także ponad 1400 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym około 170, które wiązały się z łamaniem zakazu podawania i sprzedawania alkoholu nieletnim.

Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego podkreślała, że picie alkoholu przez nieletnich jest coraz poważniejszym problemem społecznym - dlatego Związek zaangażował się w kampanię. Chodzi o uświadomienie dorosłym, że mają bardzo ważną rolę do spełnienia, a edukowanie sprzedawców i dorosłych świadków sprzedaży akloholu nieletnim może doprowadzić do zmiany ich postaw.

Psycholog Dorota Krzywicka podkreśla, że alkohol może być dla młodzieży wyjątkowo niebezpieczny. Dlatego potrzeba radykalnych postaw, a w przypadku łamania prawa powinno się bezwzględnie karać tych, którzy chcą zarabiać na sprzedaży alkoholu młodzieży.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stwierdza jednoznacznie, że w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Zarazem łamanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Popełniającemu je sprzedawcy, a także właścicielowi sklepu, grozi kara grzywny, orzeczenie przepadku napojów alkoholowych, a także odebranie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie alkoholu.

Czytaj więcej w Money.pl
To zagroża naszym dzieciom. Ujawniają... - Dzieci i młodzież korzystając z internetu nie chronią swoich danych osobowych i nierozważnie je udostępniają - powiedział generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski.
Tam nastolatkom jest najgorzej na świecie Najtrudniej żyje się nastolatkom w Afryce Subsaharyjskiej. Tylko połowa z nich kończy szkołę podstawową. A najczęstszą przyczyną śmierci dziewcząt w wieku 15-19 lat są tam powikłania ciążowe i poporodowe - wynika z raportu UNICEF.
Tagi: alkohol, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz