Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Pozew do sądu. Jak go złożyć i co musi zawierać?

0
Podziel się

Bez poprawnie złożonego pozwu, postepowanie nie tylko nie zakończy się po myśli powoda, ale nawet się nie rozpocznie.

Pozew do sądu. Jak go złożyć i co musi zawierać?
(EAST NEWS/Bartosz Krupa)
bEpyldCJ

Każda sprawa sądowa opiera się o przedstawiane przez strony pisma procesowe. Najważniejszym z nich, bez którego sprawa nawet się nie rozpocznie (chyba, że jest wszczęta z urzędu), jest pozew. Sąd nie rozpocznie też postępowania, jeśli nie będzie on spełniał podstawowych wymogów formalnych. Zobacz, co musi zawierać taki dokument i w jaki sposób można go złożyć.

Już za samo złożenie pozwu w sądzie trzeba zapłacić. Wysokość opłaty zależy od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu, a cennikiem jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na przykład od pozwu w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej trzeba zapłacić 200 złotych, ale przy pozwie rozwodowym - już aż 600 złotych.

Inaczej opłaty są naliczane w przypadku, gdy zastosowane zostało postępowanie uproszczone. Dzieje się tak na przykład w sprawach majątkowych wynikających z umów, pod warunkiem że wartość roszczenia nie przekracza 10 tysięcy złotych. Wtedy opłata za wniesienie pozwu jest obliczana w zależności od tego, ile wynosi wartość przedmiotu sporu.

bEpyldCL

Jeśli jest ona niższa niż 2 tysiące złotych, to opłata wynosi 30 złotych, dla przedziału od 2 do 5 tysięcy - 100 złotych, od 5 do 7,5 tysiąca - 250 złotych, a w sprawach, gdzie wartość jest wyższa niż 7,5 tysiąca, trzeba zapłacić 300 złotych za wniesienie pozwu.

Obowiązkowe elementy

Pozew, podobnie jak inne pisma procesowe, musi bezwzględnie zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • numer identyfikacyjny powoda (na przykład NIP, PESEL lub numer KRS)
  • oznaczenie rodzaju pisma (w tym przypadku: pozew),
  • treść (tzw. "osnowę") wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • listę ewentualnych załączników.
bEpyldCR

Oprócz tego, konieczne jest również podanie prawidłowej wartości przedmiotu sporu (o tym, jak ją obliczyć dowiesz się tutaj)
.

Strona składająca pozew może również dołączyć do niego na przykład wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, zwolnienie od kosztów sądowych czy przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda.

Osobiście lub na poczcie

Pozew można złożyć na dwa sposoby. Najszybszym jest skorzystanie z biura podawczego we właściwym sądzie (tutajdowiesz się, co to znaczy "właściwy"). Można również pismo wysłać pocztą, ale wtedy trzeba liczyć się nie tylko z kosztami przesyłki, ale również z wydłużeniem biegu sprawy. Datą wpłynięcia pozwu jest w takim przypadku data stempla pocztowego.

Powód musi dostarczyć jeden egzemplarz dokumentu dla każdego z pozwanych oraz jeden do archiwum sądu. Warto też zachować jedną kopię dla siebie, choćby po to, żeby pracownik biura podawczego mógł przybić na nim pieczątkę z datą wpłynięcia pozwu do sądu.

bEpyldCS

Trzeba pamiętać, żeby pozew przed złożeniem został opłacony. Najwygodniej zrobić to przy pomocy znaków sądowych, które nakleja się na dokument. Można je kupić w kasie sądu.

Czytaj więcej w Money.pl
Akta sprawy nie dla każdego. Dlaczego? Dokumenty z sądowego archiwum można co prawda skopiować, ale trzeba się liczyć ze sporymi kosztami.
Sąd Najwyższy: "Zła jakość polskiego prawa" Znaczny stopień skomplikowania spraw w Sądzie Najwyższym często wynika ze złej jakości tworzonego prawa; jego zmiany mają niejednokrotnie "charakter prowizoryczny i daleki od profesjonalizmu" - głosi roczna informacja I prezesa SN.
Bank wprowadził w błąd? Ponad 100 pozwów Dziś przed sądem w Krakowie rozpoczął się proces przeciwko Santander Bank.
bEpyldDm
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)