Notowania

sąd
03.06.2015 06:00

Pozew do sądu. Jak go złożyć i co musi zawierać?

Bez poprawnie złożonego pozwu, postepowanie nie tylko nie zakończy się po myśli powoda, ale nawet się nie rozpocznie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(EAST NEWS/Bartosz Krupa)

Każda sprawa sądowa opiera się o przedstawiane przez strony pisma procesowe. Najważniejszym z nich, bez którego sprawa nawet się nie rozpocznie (chyba, że jest wszczęta z urzędu), jest pozew. Sąd nie rozpocznie też postępowania, jeśli nie będzie on spełniał podstawowych wymogów formalnych. Zobacz, co musi zawierać taki dokument i w jaki sposób można go złożyć.

Już za samo złożenie pozwu w sądzie trzeba zapłacić. Wysokość opłaty zależy od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu, a cennikiem jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na przykład od pozwu w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej trzeba zapłacić 200 złotych, ale przy pozwie rozwodowym - już aż 600 złotych.

Inaczej opłaty są naliczane w przypadku, gdy zastosowane zostało postępowanie uproszczone. Dzieje się tak na przykład w sprawach majątkowych wynikających z umów, pod warunkiem że wartość roszczenia nie przekracza 10 tysięcy złotych. Wtedy opłata za wniesienie pozwu jest obliczana w zależności od tego, ile wynosi wartość przedmiotu sporu.

Jeśli jest ona niższa niż 2 tysiące złotych, to opłata wynosi 30 złotych, dla przedziału od 2 do 5 tysięcy - 100 złotych, od 5 do 7,5 tysiąca - 250 złotych, a w sprawach, gdzie wartość jest wyższa niż 7,5 tysiąca, trzeba zapłacić 300 złotych za wniesienie pozwu.

Obowiązkowe elementy

Pozew, podobnie jak inne pisma procesowe, musi bezwzględnie zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • numer identyfikacyjny powoda (na przykład NIP, PESEL lub numer KRS)
  • oznaczenie rodzaju pisma (w tym przypadku: pozew),
  • treść (tzw. "osnowę") wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • listę ewentualnych załączników.

Oprócz tego, konieczne jest również podanie prawidłowej wartości przedmiotu sporu (o tym, jak ją obliczyć dowiesz się tutaj).

Strona składająca pozew może również dołączyć do niego na przykład wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, zwolnienie od kosztów sądowych czy przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda.

Osobiście lub na poczcie

Pozew można złożyć na dwa sposoby. Najszybszym jest skorzystanie z biura podawczego we właściwym sądzie (tutajdowiesz się, co to znaczy "właściwy"). Można również pismo wysłać pocztą, ale wtedy trzeba liczyć się nie tylko z kosztami przesyłki, ale również z wydłużeniem biegu sprawy. Datą wpłynięcia pozwu jest w takim przypadku data stempla pocztowego.

Powód musi dostarczyć jeden egzemplarz dokumentu dla każdego z pozwanych oraz jeden do archiwum sądu. Warto też zachować jedną kopię dla siebie, choćby po to, żeby pracownik biura podawczego mógł przybić na nim pieczątkę z datą wpłynięcia pozwu do sądu.

Trzeba pamiętać, żeby pozew przed złożeniem został opłacony. Najwygodniej zrobić to przy pomocy znaków sądowych, które nakleja się na dokument. Można je kupić w kasie sądu.

Czytaj więcej w Money.pl
Akta sprawy nie dla każdego. Dlaczego? Dokumenty z sądowego archiwum można co prawda skopiować, ale trzeba się liczyć ze sporymi kosztami.
Sąd Najwyższy: "Zła jakość polskiego prawa" Znaczny stopień skomplikowania spraw w Sądzie Najwyższym często wynika ze złej jakości tworzonego prawa; jego zmiany mają niejednokrotnie "charakter prowizoryczny i daleki od profesjonalizmu" - głosi roczna informacja I prezesa SN.
Bank wprowadził w błąd? Ponad 100 pozwów Dziś przed sądem w Krakowie rozpoczął się proces przeciwko Santander Bank.
Tagi: sąd, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz