Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pis
17.02.2013 08:23

PiS pokaże projekt ustawy o suwerenności państwowej

Nie chcemy brać udziału w pełzającym puczu konstytucyjnym - zaznaczył Szczerski.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Parlamentarzyści PiS złożą w najbliższych miesiącach projekt ustawy o gwarancjach suwerenności państwowej - poinformował poseł Krzysztof Szczerski. Ma on konkretyzować, jakie kompetencje Polska może przekazywać w drodze umowy międzynarodowej.

Założenia do ustawy przygotuje zespół parlamentarny ds. obrony demokratycznego państwa prawa, którego pracami kieruje Szczerski. O konieczności jej wprowadzenia posłowie PiS będą przekonywać we wtorek podczas sejmowej debaty nad ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji paktu fiskalnego.

Szczerski zaznaczył, że projekt ma doprecyzować art. 90 konstytucji. Zgodnie z nim Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej umowy jest uchwalana przez Sejm oraz Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów.

Zdaniem Szczerskiego projekt będzie przełożeniem wykładni Trybunału Konstytucyjnego. Poseł PiS powołał się m.in. na orzeczenie TK z listopada 2010 roku przy okazji badania zgodności z konstytucją treści Traktatu z Lizbony. _ - Trybunał Konstytucyjny wyraźnie mówi, że na poziom międzynarodowy nie mogą być przekazane kompetencje, które należą do istoty kompetencji danego organu państwa _ - zaznaczył poseł PiS.

TK orzekł m.in. że przekazanie kompetencji jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza konstytucyjnych podstaw państwa. _ _

_ - Konstytucja dopuszcza w art. 90 przekazanie kompetencji organów władzy państwowej jedynie w niektórych sprawach, co w świetle polskiego orzecznictwa konstytucyjnego oznacza zakaz przekazania ogółu kompetencji danego organu, przekazania kompetencji w całości spraw w danej dziedzinie i zakaz przekazania kompetencji co do istoty spraw określających gestie danego organu władzy państwowej _ - stwierdził Trybunał.

_ - W projekcie chcemy wyraźnie powiedzieć, że kształtowanie finansów publicznych, budżetu jest na mocy konstytucji wyłączną kompetencją polskich organów, co oznacza, że planowane przez pakt fiskalny rekomendacje nie mogą być wiążące. Ustawa powie o wyłączności polskich organów do kształtowania finansów publicznych _ - podkreślił Szczerski.

Według Szczerskiego jest prawdopodobne, że posłowie PiS nie wezmą udziału w głosowaniu nad ustawą dotyczącą ratyfikacji paktu fiskalnego. Ostateczną decyzję podejmą na posiedzeniu klubu we wtorek rano.

_ - Uznajemy pakt fiskalny, zarówno co do treści, jak i ze względu na tryb przyjmowania, za niezgodny z konstytucją. Nie chcemy brać udziału w pełzającym puczu konstytucyjnym _ - zaznaczył Szczerski.

Dodał, że w wypadku przyjęcia ustawy, PiS będzie ją uznawał - ze względu na niezgodność z ustawą zasadniczą - za _ prawnie niewiążącą przyszłe parlamenty, per non est, nieistniejącą _.

Szczerski zaznaczył, że taka deklaracja padnie ze strony jego klubu podczas wtorkowej debaty w Sejmie. - _ Z góry zadeklarujemy, że jako przyszły polski rząd nie będziemy się czuli związani tą ratyfikacją i odstąpimy od paktu fiskalnego _ - dodał.

PiS sprzeciwia się temu, by wyrażenie zgody na ratyfikację paktu odbyło się na podstawie art. 89 ust. 1 konstytucji (co zapisano w uzasadnieniu projektu ustawy). Zakłada on, że ratyfikacja przez Polskę umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie przyjmowanej zwykłą większością głosów.

Posłowie PiS domagają się tymczasem zastosowania w tej sprawie art. 90 konstytucji.

Według PiS pakt jest także sprzeczny z art. 219 i 221 konstytucji, mówiącymi o kompetencjach Sejmu i Rady Ministrów w sprawie uchwalania budżetu państwa.

Podpisany 30 stycznia w Brukseli pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w państwach eurolandu. Ustanawia on nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. Traktat ma wejść w życie w 2013 r., po ratyfikacji w 12 krajach euro. Polskę będzie obowiązywał dopiero wtedy, gdy przyjmie unijną walutę.

Brak udziału posłów PiS w głosowaniu będzie miał znaczenie symboliczne. Zgodnie z art. 120 konstytucji, Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (230).

Czytaj więcej w Money.pl
Ziobro spotka się z Glińskim. Stawia warunki Klub Solidarnej Polski może się spotkać z prof. Piotrem Glińskim, jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego zgodzi się, by rozmowy były otwarte dla mediów
Tyle ma kosztować podatników pomysł PiS Dwuletni urlop macierzyński, bon rodzinny, ulga podatkowa na dzieci - to niektóre elementy polityki prorodzinnej, o której dzisiaj mówił kandydat PiS na premiera rządu technicznego prof. Piotr Gliński.
Gliński o Tusku: święty Mikołaj z workami Według kandydata PiS na szefa rządu, polityka w sprawie unijnych pieniędzy wymaga rewizji, która powinna mieć miejsce w gabinetach polityków, a nie w _ tuskobusie _.
Tagi: pis, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz