Notowania

Oświadczenie majątkowe. Blisko połowa posłów jeszcze ich nie złożyła

W ubiegłym roku oświadczeń majątkowych nie złożyło w terminie pięcioro posłów m.in. Leszek Miller z SLD.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

249 z 460 posłów złożyło już oświadczenia majątkowe - poinformowało sejmowe biuro prasowe. Do 30 kwietnia posłowie i senatorowie mają obowiązek złożyć oświadczenia o stanie majątkowym. Jeśli przekroczą ten termin, stracą prawo do uposażenia.

_ Do 25 kwietnia br. wpłynęło 249 poselskich oświadczeń o stanie majątkowym _ - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Do oświadczenia dołączają kopię rocznego zeznania podatkowego. W przypadku wysłania oświadczenia przez posła pocztą, datą wpływu będzie data stempla pocztowego.

Oświadczenia składane są w dwóch egzemplarzach odpowiednio do marszałka Sejmu lub Senatu. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do uposażenia (9 892,30 zł brutto miesięcznie).

W ubiegłym roku oświadczeń majątkowych nie złożyło w terminie pięcioro posłów m.in. Leszek Miller (SLD) oraz Lidia Staroń (PO).

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zawiera m.in. informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. złotych i kredytach oraz pożyczkach powyżej 10 tys. złotych.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia posiadanych przez nich nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym publikowane są w formie elektronicznej.

Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 paragraf‘ 1 Kodeksu karnego, zatem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czytaj więcej w Money.pl
Nie lubią mówić o pieniądzach? Zobacz spóźnialskich Pięcioro posłów nie złożyło w terminie corocznych oświadczeń majątkowych.
Kary dla urzędników będą łagodniejsze? Minister sprawiedliwości chce, aby nie byli oni karani za nieprawdziwe oświadczenia majątkowe.
Obrońcy ubogich są najbogatsi. Zobacz majątki szefów partii Określenie _ kawiorowa lewica _ jak ulał pasuje do liderów partii z lewej strony polskiej sceny politycznej.
Tagi: oświadczenia majątkowe posłów, termin, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz