Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowelizacja ustawy o NBP. Zaakceptowali ją wszyscy członkowie RPP, poza Bratkowskim

0
Podziel się:

Inicjatywa zarządu i członków RPP ma charakter polityczny i narusza zasadę apolityczności, a tym samym także niezależność NBP - powiedział Andrzej Bratkowski.

Andrzej Bratkowski i Jerzy Hausner <br> na posiedzeniu RPP
Andrzej Bratkowski i Jerzy Hausner <br> na posiedzeniu RPP (kprm.gov.pl)
bELvanGt

_ _- _ Komunikat o wspólnym stanowisku Rady Polityki Pieniężnej i NBP został w pełni uzgodniony i zaakceptowany przez wszystkich członków Rady, oprócz Andrzeja Bratkowskiego _ - powiedziało źródło pragnące zachować anonimowość. Dodało, że w posiedzeniu Rady uczestniczyli członkowie zarządu NBP, którzy także zaakceptowali komunikat. Inne, niezależne źródło potwierdziło tę informację.

Komunikat nie miał formy uchwały, stąd nie obyło się nad nim formalne głosowanie.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu komunikacie Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP poinformowały, że w związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektem założeń do nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej i zarząd NBP wypracują wspólne stanowisko wobec proponowanych zmian, które zostanie przedłożone Rządowemu Centrum Legislacji.

bELvanGv

W komunikacie zaznaczono, że zarówno procedury dokonywania zmian legislacyjnych odnoszących się do Narodowego Banku Polskiego, jak i ich treść muszą być zgodne z zasadą niezależności NBP, a projektowane zmiany nie mogą ograniczać uprawnień Rady Polityki Pieniężnej, ani też zmieniać trybu jej powoływania i liczebności. Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej i zarząd NBP stwierdzają, że konstytucyjny zakaz finansowania przez NBP deficytu budżetowego musi być zachowany w przygotowanym projekcie ustawy i w pełni respektowany w praktyce.

W przesłanym mediom oświadczeniu Andrzej Bratkowski z RPP napisał, że komunikat ten nie jest oficjalnym stanowiskiem RPP, gdyż nie został zaakceptowany przez wszystkich członków RPP, nie był też przyjęty w wyniku głosowania członków Rady. Dodał, że inicjatywa zarządu i członków RPP ma charakter polityczny i narusza zasadę apolityczności, a tym samym także niezależność NBP.

Obecne założenia do nowelizacji ustawy o NBP zakładają m.in. rezygnację z przyjmowania przez Radę Polityki Pieniężnej rocznego sprawozdania finansowego NBP. Proponuje się także wyodrębnienie instrumentów na rzecz zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego od instrumentów polityki pieniężnej. Związane z tym ma być ustalanie wysokości stóp procentowych kredytów służących realizacji zadań stabilnościowych nie przez RPP, a przez zarząd NBP.

Nowelizacja ma stworzyć także możliwość sprzedaży i kupna dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego. Odnośnie kadencyjności członków RPP - w celu zwiększenia stabilności składu RPP - proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym 1/3 składu RPP byłaby powoływana co 2 lata w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Zapewnić miałoby to płynne zmiany składu RPP i wpłynąć na zachowanie stabilności jej działania. Wprowadzenie zasady rotacyjności wymagałoby czasowego powiększenia składu Rady do 12 członków.

bELvanGB
Czytaj więcej w Money.pl
NBP o zmianach w Radzie Polityki Pieniężnej W projekcie założeń do noweli zaproponowano, by 1/3 składu Rady była powoływana co 2 lata w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat.
Stopy procentowe w Polsce. Co zrobi RPP? Andrzej Rzońca ocenia działalność Rady Polityki Pieniężnej.
"Grozi nam deflacja". Stopy procentowe w dół? Mateusz Szczurek ostrzega, że ceny będą spadać także po wakacjach.
bELvanGW
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)