Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowe przepisy w walce ze stadionowymi chuliganami

0
Podziel się:

Kto złamie tzw. zakaz stadionowy będzie mógł trafić do więzienia nawet na dwa lata.

Nowe przepisy w walce ze stadionowymi chuliganami
(johnthescone/CC/Flickr)

Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na tego typu wydarzeniach, w szczególności na meczach piłki nożnej.


Podstawowymi instrumentami prawnymi, mającymi wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej są: zakaz stadionowy oraz uprawnienia organizatora meczu do utrwalania jego przebiegu.

Zakaz stadionowy jest orzekany przez sąd w przypadku niewłaściwego _ zachowania się _ uczestnika sportowej imprezy masowej. W połączeniu z obowiązkiem osobistego stawiennictwa – w czasie trwania masowej imprezy sportowej – w jednostce organizacyjnej policji lub miejscu określonym przez komendanta powiatowego policji (rejonowego, miejskiego), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej, zakaz miał służyć niedopuszczeniu do udziału w meczu osób, w stosunku do których go orzeczono.


Ustawodawca nie określił jednak kary za niezastosowanie się do tego zakazu. W związku z powyższym w obowiązujących przepisach brak było takich, które pozwalały na wyciągniecie konsekwencji karnych wobec osób nieprzestrzegających orzeczonego wobec nich zakazu.

Trzeba podkreślić, że do tej pory zachowanie polegające na niestosowaniu się do środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową, określonego w Kodeksie karnym, nie wyczerpywało znamion przestępstwa.

Kibic odpowie karnie za złamanie zakazu stadionowego

Możliwość skutecznego egzekwowania orzeczeń sądowych w zakresie zakazu stadionowego nastąpiła wraz z lipcową nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu karnego. Ustawodawca wprowadził nowy typ przestępstwa, polegającego na nierespektowaniu orzeczonego przez sąd zakazu wstępu na imprezę masową lub połączonego z tym środkiem karnym obowiązku osobistego stawiennictwa na policji.

Według nowego brzmienia Kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu wstępu na imprezę masową lub połączonego z tym środkiem karnym obowiązku osobistego stawiennictwa – w czasie trwania imprezy masowej – w jednostce organizacyjnej lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) policji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodany do Kodeksu karnego przepis jasno wskazuje, że z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej musi liczyć się osoba, która złamie nawet jeden z elementów dotyczących zakazu stadionowego: zakaz wstępu na imprezę masową lub obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej policji lub w miejscu określonym przez komendanta powiatowego policji (rejonowego, miejskiego), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej.

Od dziś sąd orzekając zakaz wstępu na imprezę masową, określa rodzaje imprez masowych, w czasie trwania których skazany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w jednostce policji, w tym:

  • nazwy dyscyplin sportowych,
    • nazwy klubów sportowych oraz
    • zakres terytorialny obowiązywania orzeczonego środka.

Organizator ma prawo nagrywać kibiców zgromadzonych na meczu

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Co więcej, materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zgromadzone materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 60 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.

_ Autorka jest aplikantem radcowskim w: Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku. _

prawo
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)