Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

NIK skontroluje opiekę nad bezdomnymi

0
Podziel się:

Urząd na razie sprawdził sytuację w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Szczecinie i Bydgoszczy.

NIK skontroluje opiekę nad bezdomnymi
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Inspektorzy sprawdzą między innymi czy jest wystarczająca liczba miejsc w schroniskach, jakie są standardy w noclegowniach, czy różne instytucje jak MOPS-y, policja, szpitale właściwie ze sobą współpracują.

_ - Kontrola kończy się obecnie w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Szczecinie i Bydgoszczy _ - poinformował rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Paweł Biedziak. Łącznie badanych jest 38 różnych podmiotów, głównie MOPS-y i schroniska. Jak dodał Biedziak, na początku lutego delegatury NIK rozpoczną kontrole w pozostałych województwach.

Biedziak podał, że NIK dokładnie sprawdza, jak wygląda pomoc świadczona osobom bezdomnym, a w szczególności: w jaki sposób i w jakim stopniu gminy rozpoznają skalę zjawiska bezdomności, czy przygotowano odpowiednią do tej skali liczbę miejsc w schroniskach, jak wygląda współpraca różnych instytucji: MOPS, policji, straży gminnych, pogotowia, szpitali.

NIK kontroluje też: co zrobiono, aby zapobiegać rozszerzaniu się bezdomności (np. aktywizacja zawodowa, pomoc w wyjściu z choroby alkoholowej), jak wykorzystywane są środki publiczne przeznaczone na wsparcie osób bezdomnych, jak wyglądają standardy pobytu (noclegu) w schroniskach, noclegowniach, różnego rodzaju placówkach opieki, jak wygląda realizacja programów rządowych dotyczących bezdomności i budownictwa socjalnego oraz realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, jak wygląda przyznawanie lokali socjalnych.

Zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym są finansowane ze środków własnych samorządów; ponadto, każdego roku podmiotom i organizacjom pozarządowym przekazywane są dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie programów wspierających wychodzenie z bezdomności.

Podczas kontroli dotyczących problemu bezdomności w 2012 r. NIK stwierdził istotne nieprawidłowości. Ustalono m.in., że gminy nie posiadały wystarczającej wiedzy o liczbie osób bezdomnych na swoim terenie, udzielana pomoc miała głównie charakter interwencyjny (doraźny), nie zawierano prawidłowo porozumień z organizacjami prowadzącymi noclegownie na umieszczenie w nich osób bezdomnych.

Z kolei wyniki wcześniejszej kontroli z 2011 r. wykazały m.in., że: w większości kontrolowanych gmin zapewniono schronienie osobom pozbawionym mieszkania. W niektórych gminach, z powodu braku własnych schronisk, nielicznych bezdomnych kierowano do obiektów położonych na terenie sąsiednich gmin, finansując koszty ich pobytu.

Kontrolowane gminy zapewniały schronienie bezdomnym przede wszystkim poprzez organizacje pozarządowe (Caritas, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta i inne), z którymi zawierano stosowne umowy.

W części gmin zadania służące realizacji celów strategicznych związanych z bezdomnością zostały sformułowane ogólnikowo. Spowodowane to było m.in. brakiem środków finansowych na budowę i utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych oraz niewielkimi potrzebami w tym zakresie.

Czytaj więcej w Money.pl
Rażące zaniedbania w oczyszczalniach ścieków Na 36 skontrolowanych podmiotów - zaangażowanych w przetwarzanie osadów - działania niezgodne z prawem wystąpiły aż w 32.
NIK skontroluje budowę terminalu LNG - _ Polska ma już podpisany kontrakt na odbiór gazu skroplonego z Kataru i te dostawy mają wkrótce przypłynąć do Polski. Trzeba sprawdzić, czy będziemy je w stanie odebrać _ - powiedział prezes NIK.
NIK skontroluje inwestycje w farmy wiatrowe Kontrole zaplanowano w regionach, w których jest najwięcej takich inwestycji. Są to województwa: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)