Notowania

edukacja w polsce
05.03.2013 20:36

Minister edukacji ogłosiła konkurs na dyrektora CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest instytucją mającą na celu m.in. przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Do konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może przystąpić osoba, która ukończyła studia magisterskie, ma co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub badaniami dotyczącymi oceniania zewnętrznego. * *Kandydatury należy zgłaszać do 22 marca 2013 r.

Preferowani są kandydaci posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, znajomość systemów oceniania w Polsce i za granicą, udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym, ukończone szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Szczegółowe informacje na temat wymaga wymagań stawianych kandydatom na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dokumentów, które należy przedstawić, znajdują się na stronie internetowej MEN.

Obecnie pełniącym obowiązki dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest Artur Gałęski; sprawuje tę funkcję od lipca 2011 r. Przed nim pełniącym obowiązki byli m.in. Tadeusz Mosiek, Krzysztof Konarzewski, Maria Magdziarz i Marek Legutko.

Jedynym dyrektorem CKE, który pełnił tę funkcję po wygraniu konkursu na to stanowisko był Mirosław Sawicki. Pełnił tę funkcję w latach 2002-2006, z przerwą w latach 2004-2005, gdy był ministrem edukacji w rządzie Marka Belki. Później był m.in. pełniącym obowiązki dyrektorem CKE i wicedyrektorem CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, powołana została na mocy ustawy o systemie oświaty, jest instytucją mającą na celu m.in. przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych. Nadzór nad działalnością CKE sprawuje minister edukacji.

Czytaj więcej w Money.pl
Miliony na przedszkola. Gdzie trafią pieniądze? 210 mln zł z UE zostanie w 2013 r. przeznaczonych na modernizację przedszkoli przy szkołach podstawowych.
Będą kolejne przywileje dla nauczycieli? MEN chce zrównać przywileje nauczycieli szkolnych i przedszkolnych. Zobacz, kto straci, a kto zyska.
Odbiorą nauczycielom łatwiejsze awanse? Jak podaje MEN, obecnie blisko połowa nauczycieli - 49 proc. osiągnęła już najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli jest nauczycielami dyplomowanymi.
Tagi: edukacja w polsce, cke, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz