Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MEN odpowiada związkowcom: subwencja oświatowa wzrasta

0
Podziel się

Odpowiadając na postulat zwiększenia nakładów na oświatę resort edukacji przypomniał, że kwota subwencji oświatowej sukcesywnie z roku na rok wzrasta, mimo spadku liczby uczniów - czytamy w komunikacie MEN.

MEN odpowiada związkowcom: subwencja oświatowa wzrasta
(skynesher/iStockphoto)
bEqnYaqd

Wielkość subwencji oświatowej z roku na rok wzrasta, mimo spadku liczby uczniów, a za przekształcanie i zamykanie szkół odpowiadają samorządy - przypomina MEN odpowiadając związkowcom na ich wrześniowe postulaty.

Chodzi o postulaty wystosowane podczas ogólnopolskich dni protestu, zorganizowanych we wrześniu przez trzy centrale związkowe. Związkowcy domagali się m.in. zwiększenia nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, a także naprawienia reformy nauczania w polskich szkołach. Związkowcy postulowali też opracowanie standardów oświatowych oraz ograniczenie samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnienie kompetencji organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na te postulaty opublikowało na swoich stronach internetowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, jeden z organizatorów dni protestu.

bEqnYaqf

Odpowiadając na postulat _ zwiększenia nakładów na oświatę _ resort edukacji przypomniał, że kwota subwencji oświatowej sukcesywnie z roku na rok wzrasta, mimo spadku liczby uczniów, wzrasta też tzw. standard A, czyli kwota przypadająca na jednego ucznia. W 2013 r. subwencja wynosi 39,5 mld zł i jest większa o 798 mln zł, czyli o 2,1 proc. w stosunku do ubiegłorocznej. Jednocześnie MEN zauważyło, że część samorządów (np. 217 w 2012 r.) wydaje na bieżące wydatki oświatowe mniej niż dostaje w subwencji.

Odnosząc się do kwestii likwidacji szkół, ministerstwo przypomniało, że za kształt sieci szkolnej odpowiadają organy prowadzące szkoły, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Zakładanie, przekształcanie i likwidowanie szkół publicznych leży w wyłącznych kompetencjach gmin i powiatów. Opinia kuratora w tej sprawie nie jest wiążąca dla samorządu, a wojewoda może kontrolować uchwały w tej sprawie tylko pod tym kątem, czy zostały one podjęte zgodnie z prawem. MEN przytoczyło dane z Systemu Informacji Oświatowej, z których wynika, że w roku szkolnym 2008/2009 zlikwidowano 587 szkół, w 2009/2010 - 540, w 2010/2011 - 261, w 2011/2012 - 300, a w 2012/2013 - 349 szkół.

Resort edukacji odpowiadając na postulat dotyczący standardów oświatowych przywołuje przepisy prawne, zgodnie z którymi każdy nauczyciel pracujący w szkole powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do nauczania na danym etapie edukacyjnym. Przypomniano, że w prawie określono liczbę dzieci w grupach przedszkolnych, liczbę uczniów w klasach integracyjnych oraz przedszkolach i szkołach specjalnych.

Przypomniano, że zgodnie z uchwaloną pod koniec sierpnia nowelizacją ustawy o systemie oświaty, liczba dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej nie może być większa niż 25, a w klasie powinny być dzieci w zbliżonym wieku.

bEqnYaql

Poza tym, w każdej publicznej szkole podstawowej, jeśli taką potrzebę wyrażają rodzice, musi być zorganizowana opieka świetlicowa, w szkołach uczniowie mają zagwarantowane miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych, a pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna.

W odpowiedzi MEN sporo miejsca poświęcono dotowaniu wychowania przedszkolnego z budżetu państwa. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - wynosi od 1 września tego roku nie więcej niż jeden złoty. Na dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa przeznaczono w tym roku (na miesiące wrzesień-grudzień) 504 mln zł (w kolejnych latach kwota ta ma być waloryzowana). W przyszłym roku kwota na ten cel na 12 miesięcy ma wynieść 1 mld 567 mln zł.

Odnosząc się do postulatów dotyczących ustawy Karta Nauczyciela i projektu jej nowelizacji, resort edukacji przywołał m.in. wyniki _ Badania czasu i warunków pracy nauczycieli _ przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Według MEN, wyniki te potwierdzają zasadność zaproponowanych zmian dotyczących rejestrowania niektórych czynności nauczycieli oraz umożliwienie szerszego niż dotychczas włączania rodziców w sprawy istotne dla szkoły.

Czytaj więcej w Money.pl
Tysiące nauczycieli stracą pracę. Są szacunki Z deklaracji dyrektorów szkół złożonych wiosną wynika, że 1 września pracę stracić może 6,8 tysiąca nauczycieli, czyli 1,2 procent ogółu.
Wzrośnie liczba polskich uczniów za granicą Od 1 września nieznacznie zwiększy się liczba uczniów w tak zwanych szkolnych punktach konsultacyjnych, czyli szkołach przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą.
Minister edukacji: matura bez religii _ - Religia to przedmiot poza podstawą programową kształcenia ogólnego przyjmowaną przez ministra edukacji _- przypomniała Szumilas.
bEqnYaqG
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)