Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Liczba dzieci pod opieką jednego wychowawcy nie większa niż 20 osób

0
Podziel się:

MEN podkreśla, że kontrola organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń.

Liczba dzieci pod opieką jednego wychowawcy nie większa niż 20 osób
(Wysocki/Reporter)
bESpvDSJ

Liczba dzieci i młodzieży na kolonii lub obozie, pozostających pod opieką jednego wychowawcy, nie może przekraczać 20 osób - przypomina MEN. Podkreśla też, że za ich bezpieczeństwo odpowiadają przede wszystkim organizatorzy letniego wypoczynku.

_ Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku _ - przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dziś resort zwrócił uwagę, że sprawę bezpieczeństwa uczniów na wakacjach reguluje rozporządzenie MEN _ w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania _.

MEN podkreśla, że kontrola organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Dokumentację dotyczącą m.in. miejsca wypoczynku uczniów, kwalifikacji opiekunów i opieki medycznej analizuje kurator oświaty. W przypadku braku wymaganych do zgłoszenia dokumentów kurator żąda ich uzupełnienia. Kurator oświaty prowadzi także nadzór nad wypoczynkiem w trakcie jego trwania.

bESpvDSL

_ Takie kontrole prowadzone są systematycznie przez cały okres wakacji przez wizytatorów kuratoriów oświaty. Stwierdzone przez nich nieprawidłowości mogą być podstawą do cofnięcia zezwolenia dla organizatorów, a kolonia lub obóz mogą zostać zamknięte _ - ostrzega MEN.

MEN przypomina też, że organizatorzy wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży są zobowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Wychowawcami mogą być m.in. nauczyciele, studenci z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, instruktorzy harcerscy lub trenerzy i instruktorzy sportowi.

Liczba uczestników kolonii lub obozu pozostających pod opieką jednego wychowawcy - podkreśla MEN - nie może przekraczać 20 osób. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba osób pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

Rodzice mogą sprawdzić czy wybrane formy wypoczynku ich dzieci są zorganizowane zgodnie z prawem w rejestrze dostępnym na stronie www.wypoczynek.gov.pl.

bESpvDSR

Resort edukacji przypomina również, że w grudniu 2012 r. minister edukacji Krystyna Szumilas wystąpiła do ministra sprawiedliwości z propozycją wprowadzenia zmiany prawa określającej, że opiekę nad uczniami w czasie wypoczynku mogą sprawować wyłącznie osoby niekarane.

Ponadto trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. _ Zostaną przeanalizowane wszystkie zapisy obecnego rozporządzenia, ze szczególną uwagą na rozstrzygnięcia, które regulują wrażliwe kwestie, np. dotyczące wymagań stawianych wychowawcom i kierownikom wypoczynku oraz sposobu uzyskiwania kompetencji kadrowych przez te osoby _ - zapewniło MEN.

Czytaj więcej w Money.pl
Szykują się kolejne, ważne zmiany w szkołach Wspieranie rozwoju młodszych dzieci oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych - oto priorytety polityki oświatowej.
Wzrośnie liczba polskich uczniów za granicą Od 1 września nieznacznie zwiększy się liczba uczniów w tak zwanych szkolnych punktach konsultacyjnych, czyli szkołach przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą.
Religia na maturze? MEN przekonuje, że... Egzamin maturalny nie może obejmować religii, a wynika to z zawartej w konstytucji i konkordacie zasady niezależności państwa od Kościoła katolickiego - przypomina ministerstwo edukacji.
bESpvDTm
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)