Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

KRS zgłosiła zastrzeżenia do projektu ws. ochrony świadków

0
Podziel się:

Ograniczenie rodzajów spraw, w których świadkom i pokrzywdzonym może być przydzielona ochrona, budzi zastrzeżenia sędziów.

KRS zgłosiła zastrzeżenia do projektu ws. ochrony świadków
(EAST NEWS/Bartosz Krupa)
bFdWQWGJ

Ograniczenie rodzajów spraw, w których świadkom i pokrzywdzonym może być przydzielona ochrona, budzi zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa. Swoje uwagi KRS zawarła w opinii do konsultowanego obecnie projektu ustawy w tej sprawie.

Jednocześnie - niezależnie od zgłoszonych zastrzeżeń - Rada pozytywnie oceniła zamiar stworzenia _ kompleksowej regulacji poświęconej ochronie pokrzywdzonych i świadków biorących udział w postępowaniu karnym _.

Projekt nowej, oddzielnej ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka resort sprawiedliwości przygotował w połowie marca. Planowana ustawa ma wprowadzić uporządkowane standardy takiej ochrony, gdyż obecnie przepisy odnoszące się do tej problematyki są rozproszone i fragmentaryczne.

bFdWQWGL

Projekt przewiduje różne rodzaje środków ochrony. Do części z nich dostęp miałby każdy świadek i pokrzywdzony w procesie karnym. Chodzi o stały kontakt z przedstawicielem policji, pomoc psychologiczną oraz ochronę na czas czynności procesowej. Przewidziano też zaawansowane instrumenty ochrony, które realizowane mogłyby być wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych - zagrożenia życia lub zdrowia: ochronę osobistą, pomoc w zmianie miejsca pobytu lub zatrudnienia, a także pomoc finansową.

Te _ środki zaawansowane _ - jak planuje MS - miałyby być stosowane co do zasady przy sprawach rozpatrywanych w pierwszej instancji przed sądem okręgowym, gdyż w praktyce zagrożenie życia świadka _ występuje najczęściej w przypadku zorganizowanych grup przestępczych oraz w sprawach poważniejszych _. Jedynie _ w szczególnie uzasadnionych wypadkach _ mogłyby być stosowane także w pozostałych sprawach.

Ten fragment projektu i ograniczenie zakresu spraw, w których jest udzielana ochrona i pomoc głównie do właściwych dla sądu okręgowego (rozpatruje on najpoważniejsze sprawy, zagrożone najsurowszymi karami - PAP), wzbudziło wątpliwości KRS. _ Nacisk w tym wypadku winien być położony na stopień zagrożenia, jaki odczuwa pokrzywdzony lub świadek, bez względu jaki sąd jest właściwy do rozpatrzenia konkretnej sprawy w pierwszej instancji _ - podkreśliła Rada w swej opinii.

Ponadto, zdaniem KRS, dopracowania wymagają niektóre inne zapisy projektu. Chodzi na przykład o kwestie zażaleń składanych do komendanta głównego policji na decyzje w sprawie stosowania środków ochrony i pomocy. _ KRS stoi na stanowisku, że właściwszym rozwiązaniem prawnym byłoby rozpatrywanie zażalenia dotyczącego zastosowania, odmowy zastosowania lub cofnięcia środka ochrony przez sąd _ - głosi opinia.

bFdWQWGR

W projekcie wskazano także, że w sytuacji złożenia fałszywych zeznań przez świadka następowałoby _ obligatoryjne cofnięcie środka ochrony lub pomocy _. _ Nie jest w tej sytuacji sprecyzowane, na jakiej podstawie organ stosujący środek ochrony ma stwierdzić fakt złożenia fałszywych zeznań czy zatajenia informacji, np. czy dopiero po stwierdzeniu tego faktu prawomocnym orzeczeniem sądu _ - zaznaczyła KRS.

Projekt zakłada także m.in. wprowadzenie jako zasady poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Ponadto zmiany wprowadzą do polskich przepisów uregulowania dwóch dyrektyw europejskich odnoszących się do wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz tzw. europejskiego nakazu ochrony. Dzięki temu nakazowi ofierze, np. przemocy domowej, objętej ochroną w jednym państwie UE zapewnia się takie same środki ochrony w pozostałych państwach Unii.

Przygotowanie takich uregulowań i zbudowanie _ szeroko rozumianego programu wsparcia i ochrony świadka _ było jedną z obietnic ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego po objęciu przez niego urzędu. Biernacki przyznawał, że pomysł przygotowania ustawy narodził się, gdy kierował pracami sejmowej komisji śledczej zajmującej się sprawą porwania i śmierci Krzysztofa Olewnika.

Czytaj więcej w Money.pl
"Sędziowie nie mogą być kastą świętych krów" Były minister sprawiedliwości uważa, że podpisana przez prezydenta nowelizacja Prawa o ustroju sądów przekreśla nadzieję na to, by w polskich sądach zapadały wyroki sprawiedliwe i szybkie.
Odwołania od wyroków w Trybunale Część sędziów uważa, że obecne zasady zmuszają ich do orzekania niezgodnie z sumieniem.
Świadek koronny obciąża, a potem znika Obrońcy braci T. domagali się uniewinnienia swoich klientów.
bFdWQWHm
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)