Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kredyt studencki
09.08.2012 14:03

Kredyty dla studentów ze wsi. ARiMR będzie poręczać

System kredytów studenckich jest przeznaczony dla osób pochodzących z najbiedniejszych rodzin, czyli m.in. dla studentów pochodzących z terenów wiejskich.

Podziel się
Dodaj komentarz
(lisapics/iStockphoto)

*Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów pochodzących ze wsi. Chodzi o kredyt studencki, który pozwala na finansowanie wydatków podczas nauki. Z pomocy już skorzystało ponad 5 tys. osób. *

System kredytów studenckich został uruchomiony w 1998 r., jest przeznaczony dla osób pochodzących z najbiedniejszych rodzin, czyli m.in. dla studentów pochodzących z terenów wiejskich. O kredyt studencki mogą starać się wszyscy studenci, w tym doktoranci, bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25. roku życia. Wnioski o kredyt można składać w bankach do 15 listopada każdego roku.

Kredyty studenckie udzielane są przez banki z ich własnych środków, dlatego wymagają one zabezpieczenia jego spłaty m.in. w formie poręczenia. Agencji udziela poręczeń dla młodzieży wiejskiej w wysokości do 80 lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta - poinformuje Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

Od 2010 r. Agencja może poręczyć spłatę 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 600 zł. Poręczenia są bezpłatne i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu.

Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy. Takimi bankami są: Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank, który powstał z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.

Student, który stara się o uzyskanie poręczenia z ARiMR powinien w wybranym oddziale jednego z tych banków złożyć stosowny wniosek, dokument o dochodach w rodziny jak również zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi. Konieczne jest też ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.

Od 2001 r. skorzystało z takiej pomocy 5 tys.148 studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w wysokości 71,9 mln zł.

Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do ubiegania się o kredyt studencki wynosiła w roku akademickim 2011/2012 2.100 zł, natomiast wysokość dochodu na osobę na rok 2012/2013 zostanie ogłoszona w grudniu 2012 r.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od ukończenia studiów, a liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat. Od roku akademickiego 2010/2011 jest możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub w przypadku losowym, uniemożliwiającym spłatę kredytu.

Ponadto istnieje możliwość umorzenia kredytu w wysokości 20 proc. kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni.

Czytaj więcej w Money.pl
Bank nie dał kredytu? Będzie alternatywa Nowe przepisy mogą wejść w życie od początku przyszłego roku.
Polska nie wykorzystuje środków z MFW Polska nie wykorzystuje środków przyznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w ramach elastycznej linii kredytowej (FCL).
Szukasz gotówki na wakacje? Zobacz ranking Money.pl już po raz drugi wybrał najlepsze kredyty gotówkowe. Zbadaliśmy osiem czynników, wpływających na atrakcyjność oferty.
Tagi: kredyt studencki, kredyt, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz