Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kiedy produkt otrzymuje status towaru wspólnotowego?

0
Podziel się:

Przemieszczenie towarów z kraju w UE do państwa członkowskiego będącego siedzibą firmy należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Kiedy produkt otrzymuje status towaru wspólnotowego?
(anaulin/CC/Flickr)

Procedura celna o kodzie 4200 pozwala dopuszczać do wolnego obrotu na rynek krajowy towary podlegające zwolnieniu od podatku od towarów i usług w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Procedura ta jest stosowana zasadniczo w przypadku importu towarów z kraju trzeciego na teren państwa członkowskiego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową.

Gdy towary są dostarczone na teren państwa członkowskiego, innego niż państwo siedziby przedsiębiorcy (np. transportem morskim lub powietrznym) - dla udokumentowania transakcji kontrahent z kraju trzeciego jest zobowiązany wystawić fakturę sprzedaży. Przedsiębiorca jest natomiast zobowiązany do ustanowienia na terenie państwa członkowskiego UE, w którym towary zostaną objęte procedurą celną, tzw. przedstawiciela fiskalnego, który jest zarejestrowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego na terenie państwa członkowskiego.

Przedstawiciel fiskalny dokonuje na podstawie stosownego upoważnienia zgłoszenia celnego. Na podstawie zgłoszenia towary są poddawane odprawie oraz uiszczane są należności celne. Przedstawiciel jest zobowiązany dostarczyć nabywcy dokumentację odprawy celnej. W myśl przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego Rozporządzenia Rady (EWG NR 2913/92) po dokonaniu odprawy celnej i uiszczeniu wszelkich z nią związanych należności, nabywca może dysponować towarami na terenie Unii Europejskiej jak właściciel - po wprowadzeniu do wolnego obrotu towar otrzymuje status towaru wspólnotowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że niepotrzebne jest wystawianie faktury sprzedaży przez przedstawiciela fiskalnego.

Czytaj w money.pl

Bezpośrednio po dostarczeniu na teren państwa członkowskiego, towary są transportowane na teren innego kraju unijnego, w którym siedzibę ma przedsiębiorca. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy i podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przedmiotowe przemieszczenie towarów z państwa członkowskiego na teren kraju będącego siedzibą należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a zatem podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy według stawek właściwych dla nabytych towarów. Wspomniane wewnątrzwspólnotowe przesunięcie towaru powinno zostać udokumentowane, a stroną danej transakcji dla przedsiębiorcy jako podatnika podatku od towarów i usług będzie w tym przypadku kontrahent z kraju trzeciego.

Podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej na podstawie przepisów ogólnych i wykazania transakcji w deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz informacji podsumowującej.

O innych podatkach czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/231/t104167.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/podatek;smieciowy;-;jak;bedzie;naliczany,110,0,950126.html) Podatek śmieciowy - jak będzie naliczany Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej przewiduje nałożenie nowej daniny publicznej na mieszkańców gmin.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/119/t112759.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wygrales;nagrode;sa;sposoby;aby;sie;jej;pozbyc;bez;podatku,251,0,907003.html) Nie chcesz płacić podatku? Jest na to sposób Aby uniknąć podatku od sprzedaży trzeba pamiętać o uwzględnieniu kosztów.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kiedy;mozna;odliczyc;od;podatku;darowizne;na;cele;pozytku;publicznego,221,0,836061.html) Kiedy można odliczyć od podatku darowiznę na cele pożytku publicznego Darowizny na rzecz m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców nie dają prawa do odliczenia od dochodu.

Autorka jest księgową w BSO Outsourcing sp. z o.o.

KOMENTARZE
(0)