Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Katastrofa w Smoleńsku. Komitet Śledczy FR może uznać pilotów za winnych

0
Podziel się

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej dał do zrozumienia, że za winnych katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem może uznać jego pilotów.

Katastrofa w Smoleńsku. Komitet Śledczy FR może uznać pilotów za winnych
(PAP/Wojciech Pacewicz)
bDIBZMDF

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej dał do zrozumienia, że za winnych katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem może uznać jego pilotów. Przekazał też, że jeśli tak się stanie, ich rodziny będą mogły wyrazić swój sprzeciw, a wówczas sprawa trafi do sądu.

Sąd będzie musiał ocenić zasadność decyzji rosyjskiego Komitetu Śledczego i jej zgodność z prawem. O stanowisku Komitetu Śledczego poinformował, odpowiadając na pytania PAP, generał-major Michaił Guriewicz, szef grupy śledczej prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej.

_ - Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem po zakończeniu śledztwa materiały sprawy karnej zostaną udostępnione do zapoznania osobom uznanym za pokrzywdzone, a także stronie oskarżenia. W razie stwierdzenia winy pilotów polskiego samolotu i niezgadzania się ich rodzin z wynikami śledztwa, materiały zostaną skierowane do sądu w Smoleńsku w celu ich merytorycznego rozpatrzenia i wydania ostatecznej decyzji procesowej w tej sprawie _ - oświadczył Guriewicz.

bDIBZMDH

Decyzje śledczych Komitetu Śledczego FR, w tym postanowienia o umorzeniu śledztw, podlegają zaskarżeniu do prokuratury lub sądu. Skargi mogą składać wszystkie strony postępowania, w tym osoby uznane za pokrzywdzone. Sądami właściwymi do rozpatrywania takich skarg są sądy rejonowe w miejscach, gdzie prowadzono wstępne dochodzenia.

W sprawie katastrofy Tu-154M za osoby pokrzywdzone uznani zostali bliscy wszystkich jej ofiar. O przyznaniu tego statusu Komitet Śledczy FR poinformował zainteresowanych za pośrednictwem polskiej prokuratury w ramach wniosku o pomoc prawną. Udostępnienie bliskim ofiar materiałów śledztwa będzie wymagało przetłumaczenia ich w Rosji na język polski.

W myśl Kodeksu Postępowania Karnego FR sąd może uznać działania (albo brak działań), bądź decyzje śledczego za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione, a także nakazać mu usunięcie dopuszczonych uchybień. Może też oddalić skargę. W tym drugim wypadku skarżącemu przysługuje prawo odwołania się do sądu wyższej instancji.

Skargę na działania (albo brak działań), bądź na decyzje śledczego sąd powinien rozpatrzyć w ciągu pięciu dni od jej wpłynięcia. Skargi osoby uznane za pokrzywdzone mogą wnosić osobiście lub za pośrednictwem swoich pełnomocników. Mogą to też czynić za pośrednictwem śledczych lub prokuratorów.

bDIBZMDN

Postanowienie o umorzeniu śledztwa podejmuje śledczy prowadzący dane śledztwo. Postanowienie takie może zostać uchylone przez prokuratora, jeśli uzna on, że jest ono niezgodne z prawem lub nieuzasadnione. W takiej sytuacji podejmuje on także decyzję o wznowieniu śledztwa. Jednym z powodów umorzenia śledztwa może być śmierć podejrzanego lub oskarżonego.

Jeśli sąd uznaje postanowienie śledczego o umorzeniu postępowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione, to wydaje on stosowne orzeczenie i kieruje je na ręce szefa organu śledczego do wykonania.

Komitet Śledczy FR podlega prezydentowi Rosji. Powstał w styczniu 2011 roku z przekształcenia Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Generalnej FR. Decyzję o rozdzieleniu obu struktur podjął we wrześniu 2010 roku ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Przewodniczącego Komitetu powołuje prezydent Rosji. Obecnie strukturą tą kieruje Aleksandr Bastrykin, kolega Władimira Putina ze studiów na Wydziale Prawa Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego.

bDIBZMDO

Komitet Śledczy FR prowadzi szczególnie ważne śledztwa dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu publicznemu i władzom państwowym, jak również najpoważniejszych przestępstw w sferze gospodarczej.

Śledztwa niższej rangi pozostają w gestii Prokuratury Generalnej FR. Prokuratura Generalna FR również zatwierdza i kieruje do sądów akty oskarżenia sporządzane przez Komitet Śledczy FR.

Czytaj więcej w Money.pl
Tak o katastrofie smoleńskiej mówią internauci Rośnie skala dyskusji o katastrofie w kontekście zamachu i kłamstwa.
Prokuratura: Te zarzuty są bezpodstawne Prokuratura Generalna odpiera zarzuty dziennika Komsomolskaja Prawda, który zarzucił Polsce opóźnianie śledztwa w sprawie katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem i wykorzystywanie tego do atakowania Rosji.
270 osób dostało po ćwierć miliona złotych Do tej pory zawarto 270 ugód z bliskimi ofiar katastrofy smoleńskiej, każdej z tych osób przyznano 250 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia - podała Prokuratoria Generalna.
bDIBZMEi
Źródło:
KOMENTARZE
(0)