Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
śmierć barbary blidy
14.06.2011 09:10

Kaczyński i Ziobro przed Trybunał Stanu. Za śmierć Blidy

Zdaniem Ryszarda Kalisza to oni ponoszą polityczną winę za śmierć posłanki SLD. Kaczyński: Już się pakuję, wybieram na Sybir, bo sądzę, że Tusk z Putinem już ustalili jakieś miejsce.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Tomasz Gzell)

Aktualizacja: 14:10

*Przewodniczący sejmowej komisji śledczej badającej okoliczności śmierci Barbary Blidy, Ryszard Kalisz (SLD) przedłożył projekt końcowego sprawozdania z trwających trzy i pół roku prac tej komisji. W raporcie znalazł się wniosek o postawienie Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Prezes PiS pytany o wnioski zawarte w projekcie, odpowiedział - *_ *już się pakuję, wybieram na Sybir, bo sądzę, że Tusk z Putinem już ustalili jakieś miejsce. * _

Komisja śledcza badająca okoliczności śmierci Barbary Blidy zaledwie po półgodzinnym posiedzeniu zakończyła obrady.

Ryszard Kalisz przedłożył projekt końcowego sprawozdania z trwających trzy i pół roku prac tej komisji. Jej członkowie mają czas na zgłaszanie poprawek do 19 lipca.

Projekt stanowiska komisji zawiera stwierdzenie, że Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro powinni stanąć przed Trybunałem Stanu.

POSŁUCHAJ RYSZARDA KALISZA:

Powiedział, że komisja nie orzeka, w jaki sposób zginęła Barbara Blida. Jego zdaniem, nie planowała ona samobójstwa.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany o wnioski zawarte w projekcie, odpowiedział: _ Sądzę, że i minister Kalisz będzie ogromnie zadowolony z tego. Są właśnie świetne stosunki z Rosją, premierem Putinem, więc może by wynajęli jakiś obóz na dalekiej Syberii, bo chciałbym znaleźć się niedaleko Chodorkowskiego, już się pakuję, wybieram na Sybir, bo sądzę, że Tusk z Putinem już ustalili jakieś miejsce. Przygotowuję się już. Kupię sobie kożuch _.

POSŁUCHAJ JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO:

Projekt raportu ma około 250 stron. Zawarty w nim jest opis stanu faktycznego, czyli przebiegu wydarzeń, jaki w badanej sprawie ustalili sejmowi śledczy. Chodzi m.in. o przebieg prokuratorskiego postępowania dotyczącego tzw. afery węglowej, w którym pojawiła się osoba Blidy.

Opisane są też zdarzenia w domu Blidów 25 kwietnia 2007 r., gdy b. posłanka popełniła samobójstwo po wkroczeniu funkcjonariuszy ABW, chcących ją zatrzymać w związku z prowadzoną w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach sprawą węglową.

Projekt raportu odnosi się również do działań w tej sprawie najwyższych ówczesnych organów państwa - premiera, ministra sprawiedliwości, kierownictwa prokuratury i ABW - zarówno przed, jak i po śmierci Blidy.

Poseł PiS Wojciech Szarama, który jest członkiem komisji uważa, że wnioski wysunięte w raporcie są rodzajem pomówienia.

POSŁUCHAJ WOJCIECHA SZARAMĘ:

Posłanka PiS Anna Zalewska zaznaczyła, że raport przedstawiony przez Ryszarda Kalisza wpisuje się w kampanię wyborczą SLD.

Według raportu Kaczyński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu między innymi za to, że jako premier _ realizując koncepcję wykluczenia dużych grup obywateli stworzył system eliminowania przy zastosowania przepisów prawa karnego w stosunku do poszczególnych osób zaliczonych do tych grup, w szczególności w stosunku do Barbary Blidy _.

W raporcie czytamy też, że premier Kaczyński wydał zarządzenia, które łamiąc konstytucję ustanowiły wyższą pozycję prawną ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w stosunku do innych ministrów konstytucyjnych. Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, że jako minister sprawiedliwości _ realizując koncepcję wykluczenia dużych grup obywateli stworzył system eliminowania przy zastosowania przepisów prawa karnego w stosunku do poszczególnych osób zaliczonych do tych grup, w szczególności w stosunku do Barbary Blidy, i go nadzorował _.

We wnioskach projektu raportu, zamieszczonym na stronie internetowej sejmowej komisji czytamy:

  • Jarosław Kaczyński powinien ponieść odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za to, że:

    _ W okresie od 10 lipca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. jako Prezes Rady Ministrów RP realizując koncepcję wykluczenia dużych grup obywateli stworzył system eliminowania przy zastosowania przepisów prawa karnego w stosunku do poszczególnych osób zaliczonych do tych grup, w szczególności w stosunku do Barbary Blidy to jest popełnił delikt konstytucyjny w postaci naruszenia: art. art 1, 2, 10, 30, 31 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. _

  • _ W dniu 11 września 2006 r. jako Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie nr 138 oraz w dniu 11 kwietnia 2007 r. jako Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie nr 40 czym doprowadził do ustanowienia wyższej pozycji prawnej Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w stosunku do innych ministrów konstytucyjnych tj. popełnił delikt konstytucyjny w postaci naruszenia art. 1, 2, 31 ust. 3, 87 ust. 1, 88, 93 ust. 2 i art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i popełnił delikt ustawowy w postaci naruszenia art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) i art. 1, 24, 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 33 ust. 1 pkt 7, ust. 2 i 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 65, __ poz. 437 z późn. zm. ). _
  • _ Co najmniej w dniu 26 lutego 2007 r. i w dniu 27 marca 2007 r. jako Prezes Rady Ministrów zorganizował nieformalne narady, w których brał udział Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro i inne osoby, w tym kierujące organami władzy rządowej, podczas których podejmowane były decyzje zastrzeżone dla konkretnych prokuratorów i szefów jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przekazywane były niejawne informacje w warunkach naruszających _ _ wymogi stosownych przepisów prawa i przekazywane osobom nieuprawnionym, w szczególności dotyczące sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach o sygn. akt V. Ds. 25/06 tj. popełnił delikt ustawowy polegający na naruszeniu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania _ _ ministrów ( Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199 z późn. zm. ), art. 8a ust. 1, _ _ 8b, 14, 17 ust. 1, 17a, 25, 26 ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 _ _ r., (tj. Dz. U z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z póź. zm.); _ **
  • Zbigniew Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za to że:
  • _ W okresie od 31 października 2005 r. do 7 września 2007 r. i od 11 września 2007r. do 16 listopada 2007 r. jako Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny realizując koncepcję wykluczenia dużych grup obywateli stworzył system eliminowania przy zastosowania przepisów prawa karnego w stosunku do poszczególnych osób zaliczonych do tych grup, w szczególności w stosunku do Barbary Blidy, i go nadzorował tj. _ _ popełnił delikt konstytucyjny w postaci naruszenia: art. art 1, 2, 7, 30, 31, 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.; 2). w dniu 25 kwietnia 2007 jako Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny przedstawiając na 40 posiedzeniu Sejmu RP V Kadencji w ramach 36 punktu porządku dziennego Informację Rządu na temat okoliczności śmierci byłej parlamentarzystki – Barbary Blidy wprowadził _ _ Sejm RP w błąd co do okoliczności śledztwa w ramach którego Barbara _ _ Blida miała być zatrzymana, w szczególności: - podstaw zarzutu w stosunku do Barbary Blidy, - przebiegu zatrzymań i ich ilości, a ponadto wprowadził Sejm RP w błąd co do czasu swojej wiedzy dotyczącej tej sprawy, tj. popełnił delikt konstytucyjny w postaci naruszenia art. 95 ust. 2 i art. 157 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. _

Ponadto jak czytamy w projekcie, Zbigniew Ziobro, były szef ABW Bogdan Święczkowski, jego zastępca Grzegorz Ocieczek powinni ponieść odpowiedzialność karną. Podobną odpowiedzialność powinni ponieść naczelnik Wydziału Postępowań Karnych Delegatury ABW w Katowicach oraz jego przełożeni.

Do zadań komisji należało zbadanie legalności działań ABW przeprowadzonych w domu Barbary Blidy, ocena prawidłowości działań funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których zadaniem było zapewnienie właściwego przebiegu czynności związanych z osobą byłej posłanki oraz zbadanie legalności działań prokuratury w postępowaniu zmierzającym do przedstawienie zarzutów Barbarze Blidzie.

Komisję śledczą do zbadania okoliczności śmierci Blidy Sejm powołał w połowie grudnia 2007 r., niecałe dwa miesiące po objęciu władzy przez koalicję PO-PSL. Przesłuchała kilkudziesięciu świadków.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/94/t74846.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/olewnikowie;raport;nie;konczy;sprawy;nie;moze;nie;byc;winnych,255,0,831231.html) Olewnikowie: Raport nie kończy sprawy. Nie może nie być winnych Komisja badająca porwanie i śmierć syna biznesmena to pierwsza komisja śledcza, która kończy pracę wspólnym raportem.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/46/t112430.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/to;oskarzenie;wymiaru;sprawiedliwosci,221,0,830941.html) _ To oskarżenie wymiaru sprawiedliwości _ Sejmowa komisja śledcza badająca sprawę okoliczności porwaniai zamordowania raport ze swoich prac. Posłowie zajmą się dziś poprawkami do raportu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/142/t97422.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/tusk;pierwszy;dostanie;raport;o;smolensku,175,0,766639.html) Tusk pierwszy dostanie raport o Smoleńsku Zapowiedział to szef polskiej komisji minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller.
Tagi: śmierć barbary blidy, komisja, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz