Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kodeks pracy
16.06.2011 09:07

Jakie obowiązki ma pracodawca

Pracodawca nie może nikogo dyskryminować ze względu na przekonania religijne, płeć, pochodzenie lub narodowość. Pracę musi organizować tak, by pracownicy w pełni wykorzystywali czas.

Podziel się
Dodaj komentarz
(lisafx/iStockphoto)

Nawiązując stosunek pracy warto wiedzieć, jakie są wynikające z niego obowiązki po stronie pracownika jak i pracodawcy. Zostały one określone w Kodeksie pracy.

W myśl art. 94-99 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o tym, jakie są ich obowiązki, w jaki sposób mają wykonywać powierzone zadania oraz jakie mają uprawnienia. Musi on także organizować pracę tak, aby pracownicy byli w stanie w pełni wykorzystywać czas pracy oraz osiągać jak najlepsze wyniki. Praca powinna więc być tak zorganizowana, aby każdy zatrudniony miał możliwość do wykorzystania swoich uzdolnień i kwalifikacji.

Oprócz tego ważne jest, aby praca była jak najmniej uciążliwa dla pracownika. Pracodawca przy zatrudnianiu nie może nikogo dyskryminować ze względu na przekonania religijne, płeć pochodzenie czy narodowość. W gestii pracodawcy jest także to, aby prowadzić szkolenia dotyczące BHP oraz dostosować miejsce pracy, tak by było zgodne z tymi przepisami.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia. Ważne jest również, aby umożliwiał on swoim pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji. Osoby zatrudniane, które ukończyły szkołę zawodową lub wyższą powinny mieć stworzone odpowiednie warunki do nauki wykonywania powierzonych zadań. O ile to możliwe, pracodawca powinien dbać o potrzeby socjalne zatrudnionych. Musi on także prowadzić i przechowywać dokumenty dotyczące stosunku pracy oraz akta osobowe pracowników.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/212/t92628.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/nie;kazde;swieto;obniza;wymiar;czasu;pracy,145,0,827281.html) Nie każde święto obniża wymiar czasu pracy
Do oceny pracowników pracodawca zobowiązany jest stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria, a w miejscu pracy powinny panować dobre relacje interpersonalne. Do obowiązków pracodawcy należy również ustalanie zasad współżycia społecznego oraz przeciwdziałanie mobbingowi. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca musi wydać świadectwo pracy pracownikowi, z którym rozwiązał stosunek pracy. Należy to zrobić niezwłocznie w przypadku, gdy nie nawiązuje się ponownego stosunku pracy z danym pracownikiem, a w przeciwnym wypadku tylko na żądanie pracownika.

Treść, sposób, tryb wydawania i prostowania świadectwa pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W razie wydania nieterminowego lub niewłaściwego świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tego tytułu, a pracodawca ma obowiązek zmiany tego świadectwa.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/50/t115762.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/umowa;o;prace;na;czas;okreslony;zobacz;jak;ja;rozwiazac,21,0,811029.html) Umowa o pracę na czas określony. Zobacz jak ją rozwiązać
Kodeks pracy określa także obowiązki, jakie ciążą na pracowniku. W myśl art. 100 K.p. musi on rzetelnie i starannie wykonywać powierzone mu zadania, a zatem stosować się do założeń umowy o pracę oraz wykonywać polecenia przełożonego dotyczące pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa. Ważne jest, aby pracownik przestrzegał czasu pracy oraz jej regulaminu, a także dostosował się do porządku, jaki panuje w zakładzie. Musi on stosować się do zasad współżycia społecznego w miejscu pracy, jak również do zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Zobowiązany jest do dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz do nieujawniania informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę.

Zawiązując stosunek pracy, zatrudniony ma obowiązek przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz nie może prowadzić działalności konkurencyjnej dla pracodawcy (konkurencyjna działalność własna lub stosunek pracy z konkurencją). Pracownik, któremu pracodawca umożliwił podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a który nie skorzystał z tej możliwości, przerywa szkolenie lub rozwiązany zostaje jego stosunek pracy z pracodawcą podczas trwania podnoszenia kwalifikacji, ma obowiązek zwrotu kosztów, które poniósł pracodawca na cel dokształcenia pracownika.

Z Kodeksu pracy wynikają obowiązki dla pracodawcy i dla pracownika. Istotne jest to, aby obie grupy świadome były tego, czego wymaga od nich ustawa oraz stosowały się do powyższych wymagań.

_ Podstawa Prawna: _

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. z późn. zm.)
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/137/t37257.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/porady-prawne/porady/prawo-cywilne/artykul/utrata;zaufania;uzasadnia;wypowiedzenie,124,0,844668.html) Utrata zaufania uzasadnia wypowiedzenie? Zaufanie lub jego brak to pojęcia subiektywne, jednak mogą mieć znaczenie przy ocenie pracownika.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t19851.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/nadgodziny;u;zatrudnionego;w;niepelnym;wymiarze;czasu;pracy,242,0,836850.html) Nadgodziny u zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy Nie ma przeszkód, aby pracodawca określił, że pracownik niepełnoetatowy nabywa prawo do dodatku dopiero po przepracowaniu 8 godzin dziennie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/141/t136333.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;mozna;zawrzec;dlugoterminowa;umowe;o;prace,81,0,831569.html) Kiedy można zawrzeć długoterminową umowę o pracę Zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony może stanowić obejście przepisów prawa pracy.

Autorka jest księgową w BSO Outsourcing Sp. z o.o.

Tagi: kodeks pracy, pracownik, wiadomości, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz